Joël 2

DIE WAARSKUWING.

Joël 2: “Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby” (vs.1).

Sowat 20% van die wêreld se aardbewings op die skaal van 6 of meer, gebeur in Japan. ‘n Aardbewing wat 7.3 meet, het sentraal Japan in 1995 getref en meer as 6 400 mense is gedood. Aardbewings is dus ‘n groot bedreiging in Japan. Neil Verwey, sendeling in Japan, het die volgende berig wat in die Japundit verskyn vir ons gestuur.

‘n Japannese maatskappy ontwikkel ‘n waarskuwingstoestel so groot soos ‘n storieboek om mense teen komende aardbewings te waarsku. Dit is so ontwerp dat mense sekondes voor ‘n aardbewing gewaarsku word. Die sekuriteitsfirma, SunShine Co., sê dit behoort mense genoeg tyd te gee om onder tafels weg te kruip, die gas en ander vuurbronne te beveilig of selfs net om weg te beweeg van potensieel gevaarlike meubels af.

Hierdie toestel stuur waarskuwings uit sodra dit die eerste golwe van die aardbewing, wat nie groot trillings veroorsaak nie, maar vinniger beweeg as die golwe wat die eintlike skudding gaan veroorsaak, opvang. Hierdie waarskuwings kan die trillings met 10 tot 20 sekondes vooruitgaan alhoewel die periode korter of selfs afwesig kan wees wanneer die middelpunt van die skudding naby is. Dit is van waarde om selfs ‘n paar sekondes vooraf te weet as die aarde gaan begin skud, aangesien dit lewens kan red!

God se waarskuwingstoestel is ook boekgrootte – die Bybel. God se Woord is ‘n reddingswoord, maar ook ‘n waarskuwingswoord. Waarskuwings maak deel uit van redding. Iemand wat op ‘n waarskuwing agslaan, maak gebruik van die beskikbare redding. ‘n Mens wat vir sy sonde en die gevolg van sy sonde in God se oordeel, skrik en vrees, vlug na die Here Jesus, die ewige en onbeweeglike Rots, waarin ons skuiling kan vind.

Jesus, Rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan!
U was self van God verlaat; laat U lyding, sonder maat,
my tot heil wees en tot krag teen die sondeskuld en –mag.

Leeg, net met my sondelas, hou ek U verdienste vas.
Ek kom om vergewing vra; U het ook my skuld gedra!
U, geslaan tot heilsfontein, wás my Heiland, maak my rein!

Here, vandag luister ek na U waarskuwing open my geestes oë sodat ek kan sien wat U vir my wil wys, Here open my geestes ore dat ek kan hoor wat U vir my wil sê, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 100 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *