1 Petrus 5:8

Bevryding uit ‘n droewige geskiedenis

“Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” – Johannes 16:33 (53-vertaling)

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.” – 1 Petrus 5:8 (53-vertaling).

“U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop” – Openbaring 5:9 (53-vertaling).

Baie mense neem God kwalik dat die geskiedenis van die kerk en die wêreld nie ‘n feestelike nie, maar eerder ‘n droewige geskiedenis is. Hulle maak asof Jesus beloof het dat alles ná sy koms net maanskyn en rosegeur sou wees. As dít waar was, was daar dalk rede om Hom te beskuldig dat Hy sy belofte nie nagekom het nie.

Die teendeel is egter waar. Jesus het sy dissipels niks van die aard wysgemaak nie, maar Hy het hulle op ‘n baie nugter manier vertel dat hulle in die wêreld verdrukking sou ly. Per slot van rekening noem Jesus die duiwel “die owerste van hierdie wêreld” (Joh 12:31, Joh 16:11). Dat die duiwel baie mag op die aarde het, is gewis en seker. Ons sien dit in die vervolgde kerk, die onstuimige wêreld en ten slotte ook in ons eie onbetroubare harte.

Ons ís gewaarsku! Die boosaardige vyand is altyd wakker en hy lê op die loer sodat hy op die regte oomblik kan toeslaan. Petrus sê die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. So ly die wêreld onder die mag van Satan en is dit nie oordrewe om van ‘n droewige geskiedenis te praat nie. As jy nog twyfel aan hierdie sombere waarheid, moet jy vanaand gerus maar na die nuusberigte op die TV kyk.

Kan ons nog slaap as die bose self nie slaap nie, maar rondgaan in die gedaante van afgryslike moordbendes of gekamoefleer in hoogs kulturele en selfs godsdienstige gestaltes? “Wees nugter en waaksaam”. Maar al te dikwels merk ons te laat op dat die Satan agter dit alles sit!

Maar óns het hoop, want Jesus het nie alleen van verdrukking gepraat nie, maar ook van bevryding en oorwinning. Ons het vrede by Hom wanneer ons nêrens anders vrede kan vind nie. En daarby ook: Hy maak die seëls oop (Open 5:9) sodat ons vanuit die droewige geskiedenis oor kan gaan na ‘n feestelike toekoms tot in ewigheid.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 58 times, 1 visits today)
Advertisements
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *