Mattheus 12:35-37

NOOIT WEER SAL EK.

Mattheus 12:35-37 sê vir ons: “Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart; die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.”

As Christene en God se kinders, moet ons deurentyd daarop let om nie goed te spreek wat teen God se Woord indruis nie. Ek wil graag met jou my: “Nooit weer sal ek”-lys deel, wat geneem is uit die boek: “What you say is what you get” van die skrywer Don Gossett.

Die “Nooit weer sal ek”-lys:
* Nooit weer sal ek bely dat ek nie kan nie – Filippense 4:13: “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”
* Nooit weer sal ek ‘n tekort hê nie – Filippense 4:19: “En my God sal in elke behoefte van my ryklik voorsien volgens Sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”
* Nooit weer sal ek vrees nie – 2 Timotheus 1:7: “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.”
* Nooit weer sal ek twyfel aan my geloof nie – Romeine 12:3: “…die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.”
* Nooit weer sal ek swakheid bely nie – Psalm 27:1: “Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?” en Daniël 11:32: “…die mense wat hulle God ken, sal vasstaan.”
* Nooit weer sal ek die duiwel se houvas oor my lewe erken nie – 1 Johannes 4:4: “Hy wat in my is, is groter as die duiwel wat in die wêreld is.”
* Nooit weer sal ek nederlaag bely nie – 2 Korinthiërs 2:14: “Hy voer my altyd saam in Sy triomftog omdat ek een is met Christus.”
* Nooit weer sal ek ‘n tekort aan wysheid bely nie – 1 Korinthiërs 1:30: “Christus Jesus het vir my geword die wysheid wat van God kom.”
* Nooit weer sal ek siekte bely nie – Jesaja 53:5: “Deur Sy wonde het daar vir my genesing gekom” en Mattheus 8:17: “Hy het my lyding op Hom geneem en my siektes het Hy gedra.”
* Nooit weer sal ek frustrasie en bekommernisse bely nie – 1 Petrus 5:7: “Werp al my bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir my.”
* Nooit weer sal ek bindinge bely nie – 2 Korinthiërs 3:17: “Waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.”
* Nooit weer sal ek veroordeling bely nie – Romeine 8:1: “Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie.” Ek is in Christus en dus vry van veroordeling.
* Nooit weer sal ek eensaamheid bely nie – Mattheus 28:20: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” en Hebreërs 13:5: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”
* Nooit weer sal ek vloeke en ongeluk bely nie – Galasiërs 3:13-14: “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word. Deur Jesus Christus kry ons deel aan die seën wat God aan Abraham toegesê het.”
* Nooit weer sal ek ontevredenheid bely nie – Filippense 4:11: “Ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp.”
* Nooit weer sal ek onwaardigheid bely nie – 2 Korinthiërs 5:21: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”

Die belydenis van ons monde sal uiteindelik die dinge meebring wat ons spreek.

Here, help my om in U in te groei, sodat U meer word en ek minder en dat ek ander mense deur kennis van U liefde na Jesus kan lei om U koninkryk uit te brei. Dankie daarvoor, my Koning IN Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 77 times, 1 visits today)
Advertisements
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *