Deur Joey Hannekom Die werk van die pottebakker. Die onboetvaardigheid van die volk. DIE woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en Read More →

Print Friendly

Deur Lente Nagel Vrydag 23 Junie 2017 Tema: Valse getuie 5 **** My eie woorde **** In vanoggend se tekste sien ons dat vleitaal net so gevaarlik is as leuens. Vleitaal kan opregte mense tot ’n val bring en laat struikel. Ek praat nie van ’n opregte kompliment of waardering nie, dit is ook nodig, Read More →

Print Friendly

Woensdag 21 Junie 2017 Tema: Valse getuie 3 **** My eie woorde **** Vanoggend begin ek weer met ‘n paar vragies. 1.Wie is die vader van die leuen? 2.Wat is die eerste leuen wat hy vertel het ? 3.Wat is een van die dinge wat God haat? Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, Read More →

Print Friendly

Dinsdag 20 Junie.2017 Tema: Valse getuie 2 **** My eie woorde: **** Wat is ons opdrag as gelowiges oor kwaad praat ja selfs al is dit die waarheid Jak 4:11 Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel Read More →

Print Friendly

Maandag 19 Junie.2017 Tema: Valse getuie 1 **** My eie woorde: **** Wat beteken dit om ‘n valse getuie te wees volgens die Bybel en wat is die gevolge? Miskien het jy ook al gepraat en iets gesê en dan herinner Heilige Gees jou dat jy nou nie die waarheid gepraat het nie en jy Read More →

Print Friendly

Hy wat ’n spotter teregwys, behaal vir homself skande, en hy wat ’n goddelose bestraf, vir homself ’n skandvlek. Bestraf ’n spotter nie, anders haat hy jou; bestraf ’n wyse, en hy sal jou liefhê. Deel mee aan die wyse, en hy sal nog wyser word, leer die regverdige, en hy sal insig vermeerder. Die Read More →

Print Friendly

Donderdag 15 Junie 2017 Tema: Tien maagde 4&5 **** My eie woorde **** Omdat dit môre ‘n vakansiedag in RSA is, moet ek die deel vandag afsluit, daarom bietjie langer. Gister het ons gesien die onverstandiges vra olie by die verstandiges. Kyk wat antwoord hulle Matt 25 v 9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Read More →

Print Friendly

Ekt het 1989 eendag vanaf die werk geloop huistoe. My ma moes my by werk kom haal en syt vergeet. Ek was besig om kar te koop. Van selfone was daar nog nie sprake nie. En die huisfoon het net gelui en gelui. Die vrydag oggend was heerlik, maar skielik na 2 begin die wind Read More →

Print Friendly

Woensdag 14 Junie 2017 Tema: Tien maagde 3 **** My eie woorde Matt 25V6 En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! 7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. 8 En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle Read More →

Print Friendly

“Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in Read More →

Print Friendly