Stay focused (1)

Stay focused (1)

Proverbs 4:25 NIV

Years ago an airliner crashed into the Florida Everglades. On its approach to the Miami airport, the light indicator for proper deployment of the landing gear failed. They flew circles over the swamps of the Everglades while the cockpit crew checked to see if the gear truly had not deployed, or if the bulb in the signal light was defective. When the flight engineer tried to remove the signal light assembly it wouldn’t budge, so the other members of the crew joined in and tried to help him. As they struggled with the light assembly, none of them noticed that the aircraft was losing altitude. As a result the plane flew right into the swamp, killing 101 people on board. All was lost because the crew fiddled with a six-dollar lightbulb and took their eyes off what mattered most. In life you’ll be tempted to choose what seems urgent over what seems important. As you try to keep your eye on the ball, this dilemma will constantly threaten your focus: “How do I choose what is best over what is merely good? Or the long-term perspective over the short-term one?” You must not lose focus; your task is too important. Solomon bottom-lines it: “Let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Make level paths for your feet and take only ways that are firm. Do not swerve to the right or the left” (Proverbs 4:25-27 NIV).

Soul food: Acts 22-23Matt 10:32-42Ps 65Prov 16:8-9

Advertisements
 

Nog ‘n kans 5

Blye Versekering vir 19 Julie 2019 Tema: Nog ‘n kans 5

**** My eie woorde

**** Ons staan nou een dag in die apteek. Die kassier wil ‘n item skandeer maar dit gaan nie deur nie. Sy probeer weer en weer. Toe lees sy die kode op die produk en tik dit in, maar dit werk nie. Sy lui die ander items en toe skandeer sy weer die produk, maar dit werk nie. Sy kyk so rond maar daar is ook nie hulp nie. Sy tik toe weer die kode in …. en dis steeds onsuksesvol. Ek sê toe aan haar sy moet dit maar los, dis reg. Sy kyk my met so desperaatheid aan en toe sê sy : ‘Mam can I try just one more time” Sy doen dit en daar lees die register dit. Ek sê vir haar: “I’m sure you said a prayer like I did” Dit het my herinner aan hoeveel keer ons ook in desperaatheid vir die HERE vra : Kan ek nog net EEN keer probeer ! Weet jy wat is Sy antwoord?

Jes.41:10  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Matt.11:28  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Spr. 3:5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

GEBED vir VANDAG XYZ

Onse Vader, hoe dikwels kyk ons angstig rond en weet nie watter kant toe nie, dan is U reeds by ons, en die uitkoms alreeds daar. Help ons om te besef, U is die antwoord op elke vraag , die oplossing vir elke probleem, die lafenis in elke krisis, die heling van elke wond. Niks is vir U onmoontlik  nie. Ek bid vir persone onder die laaste drie letters van die alfabet op hierdie poslys, XY en Z. My Vader maak hierdie woorde vir hulle waar vandag dat hulle by U alleen rus kan vind. In Jesus se Naam Amen.

Geseënde dag en naweek vir elkeen. Tot Maandag as ons gespaar bly

GETUIENISSE en TERUGVOER

****Indien jy ‘n getuienis het stuur gerus aan en ek plaas dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

 

You Tube:

Skakels oor vas.

https://youtu.be/S7YAKvrbnkw Deel 4 Ninevé se vas, ons Wapen teen Bose geeste, ons moet kies.

https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc Deel 3 Vas en Medikasie,  Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas

https://youtu.be/xtM_BWsonFw   Deel 2

https://youtu.be/WRmcCzr9g3c  Deel 1

Die offer

https://youtu.be/BAXyZF_6oh8  -Deel 1

https://youtu.be/h9w6NicWKiY   -Deel 2

https://youtu.be/CHztsItN5fE

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

Blye Versekering Webtuiste:  http://www.go.to.co.za/lenten

Nuwe intekenare is welkom

blye.versekering@gmail.com  

blye.versekering.audiocd@gmail.com

Gebedsversoeke kan gestuur word aan

gebed.asseblief@gmail.com 

 

Spend more time in prayer

Spend more time in prayer

1 Chronicles 16:11 NIV

In Catherine Marshall’s book A Closer Walk, her husband Leonard LeSourd writes about the beginning of their marriage. “Catherine had huge adjustments to make. She sold her Washington dream house to move to Chappaqua, so I could continue to commute to my job at Guideposts in New York City. My children – Linda, ten; Chester, six; Jeffrey, three – had been through a deeply unsettling two years, adjusting to a variety of housekeepers. They had mixed feelings toward moving into a new house, and especially toward ‘the new mommy that Daddy’s bringing home .’ Catherine’s son Peter, who was nineteen, was going through a period of rebellion at Yale…Catherine and I had so many things to pray about that we began to rise an hour early each morning to read the Bible and seek answers together. Her current journal lay open beside us in these predawn prayer times, recording our changing needs, and His unchanging faithfulness.” As the pressures of life mount, you need to pray more, not less. Jesus rose before dawn to pray. Sometimes He prayed all night. Other times He left the demands of the crowd to pray. Why? Because your power, peace, joy, and effectiveness are directly related to the time you spend in prayer. Then why don’t we pray daily? For the same reason people join a gym in January and quit by February. Prayer requires discipline that only you can put in place. But it brings great rewards. Hymnist Fanny Crosby wrote: “Oh, the pure delight of a single hour, that before Thy throne I spend. As I kneel in prayer, and with Thee my God, I commune as friend with friend.”

Soul food: Acts 20-21Matt 10:21-31Ps 14Prov 16:6-7

 

Nog ‘n kans 4

Blye Versekering vir 18 Julie 2019 Tema: Nog ‘n kans 4
**** My eie woorde
****Het jy al iets gemaak of vir iemand gegee en daarna is dit verwoes. Dink maar aan ‘n Pa wat sy hande af gewerk het vir sy kinders en dan koop hy vir sy seun ‘n motor. Daardie seun jaag en verniel daardie motor totdat hy op een aand amper sy lewe verloor in ‘n ongeluk en die motor afskryf. Daardie Pa huil nie oor die kar nie, maar oor sy seun en is spyt dat hy die kar gekoop het . Wel, ons Skepper maak hierdie aarde met ‘n volmaakte tuin sonder sonde. Dan vorm en skep Hy ‘n mens uit die stof van die aarde en maak vir hom ‘n maat uit sy sy. Hy gee hom ‘n opdrag om te vermeerder en die aarde te vul en om daaroor te heers. Dan is daar sonde en kyk hoe voel ons Skepper ‘n paar 100 jaar later
Gen 6:5 Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, 6 het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.
**** Ons Skepper besluit Hy gaan oor begin weer met een gesin
Gen 7:23 So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
****Nou is ons amper 6000 jaar later
Matt. 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
****Dan kry ons hierdie ernstige woorde in Hebreërs dat daar ‘n dag gaan kom net soos met Sodom Noag en soveel ander waar Hy sal sê – Dis klaar dit was hulle laaste kans.
Heb.12:26 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.
GEBED vir VANDAG W
Onse Vader U is reg as U sê hierdie aarde is verdorwe en daar is niks goed nie. Nogtans weet ons ook dat U bereid was om U Seun te stuur om ons te kom vrykoop. Ons beroep ons op U genade soos Noag Ninevé, Dawid en Paulus en soveel ander. Gee ons nog ‘n kans sodat die wat U nie ken nie gered kan word. Ek bid vir elkeen onder die letter W op ons poslys. Wys hulle vandag die weg aan en lei hulle op U pad. In Jesus se Naam. Amen.
Geseënde dag vir elkeen
GETUIENISSE en TERUGVOER
****Indien jy ‘n getuienis het stuur gerus aan en ek plaas dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

You Tube:
Skakels oor vas.
https://youtu.be/S7YAKvrbnkw Deel 4 Ninevé se vas, ons Wapen teen Bose geeste, ons moet kies.
https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc Deel 3 Vas en Medikasie, Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas
https://youtu.be/xtM_BWsonFw Deel 2
https://youtu.be/WRmcCzr9g3c Deel 1
Die offer
https://youtu.be/BAXyZF_6oh8 -Deel 1
https://youtu.be/h9w6NicWKiY -Deel 2

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering
Blye Versekering Webtuiste: http://www.go.to.co.za/lenten
Nuwe intekenare is welkom
blye.versekering@gmail.com
blye.versekering.audiocd@gmail.com
Gebedsversoeke kan gestuur word aan
gebed.asseblief@gmail.com

 

How “hungry” are you?

How “hungry” are you?

Psalm 107:9 NIV

Successful people are often just people who were a little hungrier and thirstier for success than the rest of us. What we desired, they pursued. Napoleon was born in poverty. His classmates made fun of him in school. But he devoted himself to his books, excelled in his studies, and became the brightest student in class. Before his life was over, he conquered much of the world! If a seedling tree has to fight its way up through rocks to get to sunlight and air, then wrestle with storms and frost to survive, you can be sure of one thing: Its root system will be strong and its timber resilient. Nature itself teaches us that it’s impossible to succeed without going through adversity. If you’re successful and haven’t experienced hardship, you can be sure someone else has experienced it for you. And if you’re experiencing adversity without succeeding, there’s a good chance somebody else will succeed because of the price you paid. Either way, there’s no achievement without adversity. The acid test of character is determined by what it takes to discourage you and make you quit. Dr. G. Campbell Morgan tells of a man whose shop burned to the ground in the Great Chicago Fire of 1871. Next morning he arrived at work carrying a table which he set up amid the charred ruins. On it he placed a sign that read, “Everything lost except wife, children, and hope. Business as usual tomorrow morning.” Solomon said, “Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings” (Proverbs 22:29). You say you want to succeed? The question is – how “hun gry” are you?”

Soul food: Acts 18-19Matt 10:11-20Ps 146Prov 16:4-5

 

Minsaamheid is ’n taal wat die dowe kan hoor

Minsaamheid is ’n taal wat die dowe kan hoor
Hallo Frik

En nog is dit “het einde niet” met vers 11. Binne hierdie vers is daar sewe groot preke. Eerstens het ons gehoor dat ons moet wegbeur van die verkeerde dinge (’n stemmetjie hier binne ons sê mos vir ons wat dit is). Dan sê die ou vertaling dat ons moet 11 … streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.

Eintlik moet ons die woorde teen ons skerms opplak sodat ons elke oomblik daarna kan streef en dit met alles in ons najaag.

Maar wat beteken hierdie laaste opdrag wat ons moet najaag: minsaamheid? Dis moeilik om sommer met een woord die betekenis hiervan vas te vat, maar kom ons kyk hoe die woord op ander plekke in die Bybel vertaal word: sagmoedigheid, beskeidenheid, vriendelikheid en bedagsaamheid.

Die woord is die teenoorgestelde van om op mense te trap en dinge te doen vir eie gewin. Nee, inteendeel. Hierdie woord dui juis op gedrag waar die eie ek opsy staan en waar ander mense voor jou ’n plek in die ry gegee word. Wanneer ’n mens minsaam of sagmoedig is, is die ander een se behoeftes altyd eerste in jou vissier.

Ek lees die volgende op Woorde van Wysheid se blad:

Minsaamheid is die reël – dit behoort in alle gelowiges se lewens teenwoordig te wees: Jou skoonheid van binne, uit die hart – sagtheid, liefdevol, blywende beskeidenheid en kalmte van gees.

Minsaamheid het mense deur al die eeue aangegryp, verower, verruk en vertroos. Minsaamheid het meer sondaars bekeer as ywer, welsprekendheid of geleerdheid (Frederick F Faber).

Minsaamheid is ’n taal wat die dowe kan hoor en die blinde kan sien. Waar minsaamheid uit die onderrig verdwyn, verdwyn die moontlikheid om mense te oortuig dat God liefde is

Minsaamheid is om soos Jesus te wees. Jesus het altyd eers die ander se behoeftes raakgesien. Al was hy moeg geploeg, sou Hy eers by die siekes omgaan en hulle nood verlig. Dié wat honger was, het Hy kos gee, al kos dit ’n wonderwerk. Selfs soms ten koste van Sy eie behoeftes is Hy gedring om eers die verlossingsboodskap by die verlorenes uit te kry. Jesus was die perfekte voorbeeld van minsaamheid, want Hy was sagmoedig, beskeie, vriendelik en bedagsaam.

’n Ware voorbeeld om na te jaag.

En tog, as ek weer so oor my eie lewe kyk, sien ek nie altyd tekens daarvan nie.

Dan besef ek maar net weer my eie gebrokenheid. Ek weet dat ek nog ’n projek in wording is en nog baie timmerwerk nodig het. Ek besef dat dit ’n lang proses is waar ek elke dag twee tree vorentoe beur en dan weer hier en daar een tree gaan teruggee. Maar ek moet aanhou om vorentoe te beur. Want so met die beur raak ek beter. Dan kry ek dit al hoe meer reg om, al kook die bloed, sagmoedig te wees.

Al is dit juis my planne wat alles laat werk het, is ek beskeie. En al voel ek nie juis so nie, probeer ek my bes om te glimlag.

Kom ons probeer ons bes …

Teks
1 Timoteus 6:11-16

Om oor na te dink
Waar ontbreek sagmoedigheid in jou lewe?
Wie kort jou sagmoedigheid?
Hoe kan jy dit uitdeel?

Gebed
Vader, ek besef maar net weer dat ek nog baie timmerwerk nodig het. Ek besef dit is ’n proses, maar ek besef ook dat ek dit nie alleen kan doen nie. Amen.

Shalom
Gerjo Ben
Ns. As jy van iemand weet wat hierdie e-pos nodig het, kan jy dit vir hom/haar forward.

Jy kan ook info@kruispad.com in die Cc blokkie sit en dan sal ons hulle op die poslys plaas.

 

Nog ‘n kans   3

Blye Versekering vir 17 Julie 2019 Tema: Nog ‘n kans   3

**** My eie woorde

**** Jare gelede het James Corbett aan die historiese swaargewig boksgeveg deelgeneem. Een-en-twintig moordende rondtes, en toe behaal hy die oorwinning. Sy formule vir sukses? Dis my laaste kans. Veg nog net een rondte! Al bloei jou neus en jou oë is blou, en jy is so moeg dat jy wens jou opponent wil gaan lê, hou aan en veg-  nog net een rondte!

Spr 24:16  Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk.

**** Job verloor al sy kinders in een dag. Hy verloor al sy vee en besittings in een dag, en selfs sy werkers sterf. Nogtans hou Job aan sy kans van lewe vas, en hoop op die Allerhoogste.

Job 13:15 Kyk, al wil Hy my ombring—ek hoop op Hom; ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit.

**** Jesus vertel die gelykenis van die vyeboom . Die boom staan al drie jaar en elke jaar kom die tuinier vrugte soek en daar is niks. Dan gee die tuinier opdrag en sê kap hom uit , want hy maak selfs die grond onvrugbaar waar hy staan. Wat ‘n boodskap. Hoe lyk my en jou boom … is dit dalk ons laaste kans. Dan sien ons in die gelykenis die genade van Christus, want net so tree Hy vir jou en my in by ons Vader as sê:

Luk_13:8  Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.

**** Onthou spit en mis gee is seer, en nie maklik nie. Jou wortels word raak gespit en dit pyn. Die stank van die mis en gemors om jou is erg, maar dan, wanneer die nuwe seisoen aanbreek sien jy die eerste groen blaartjies van Sy genade.

GEBED vir VANDAG  U en V

Onse Vader baie van ons het al gevoel soos James Corbett. Ons neus is stukkend, ons oë blou en ons is totaal uitgeput van die houe van die lewe. Dan gryp ons U woord vas wat sê, al val ‘n regverdige hoeveel keer, in U krag staan ons weer op. Dit maak nie saak hoe seer ons al gekry het deur mense, of situasies nie, help ons om te besef, U is besig om ons bome reg te maak vir nuwe groei. Ek bid vir elkeen op ons poslys onder die letter  U en V Gee hulle elkeen vandag nog ‘n kans om op te staan en weer die volgende rondte van die lewe aan te pak. In Jesus se Naam. Amen.

Geseënde dag vir elkeen.

GETUIENISSE en TERUGVOER

****Indien jy ‘n getuienis het stuur gerus aan en ek plaas dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

 

You Tube:

Skakels oor vas.

https://youtu.be/S7YAKvrbnkw Deel 4 Ninevé se vas, ons Wapen teen Bose geeste, ons moet kies.

https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc Deel 3 Vas en Medikasie,  Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas

https://youtu.be/xtM_BWsonFw   Deel 2

https://youtu.be/WRmcCzr9g3c  Deel 1

Die offer

https://youtu.be/BAXyZF_6oh8  -Deel 1

https://youtu.be/h9w6NicWKiY   -Deel 2

https://youtu.be/CHztsItN5fE

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

Blye Versekering Webtuiste:  http://www.go.to.co.za/lenten

Nuwe intekenare is welkom

blye.versekering@gmail.com  

blye.versekering.audiocd@gmail.com

Gebedsversoeke kan gestuur word aan

gebed.asseblief@gmail.com 

 

Nog ‘n kans 2

Blye Versekering vir 16 Julie 2019 Tema: Nog ‘n kans 2
**** My eie woorde
****Mense die Bybel is ‘n wonderlike boek. Die HERE vertel Moses alles wat Hy beplan, en in Sy voorkennis weet Hy Farao se optrede. Farao het nege keer God se hand met wonderwerke aanskou en met oëverblindery maak die towenaars dit na. Hierdie keer is dit sy laaste kans. Onthou, 9 keer het Farao gesê die volk kan maar trek, dan sodra die plaag ophou weier hy. Die HERE beskou die letterlike volk Israel as Sy eersteling, Sy eerste seun, Sy eersgeborene.
Eks. 4:22 Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.
**** Dan kom die laaste plaag en omdat Farao God se eersgeborene nie wil laat trek nie word die pasga ingestel. Almal wat gehoorsaam kom vry maar die res se eersgeborenes sterf.
Eks.11:1 Verder het die HERE vir Moses gesê: Nog een plaag sal Ek oor Farao en oor Egipte bring. Daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hy julle selfs hiervandaan wegdrywe.
Eks 12:29 En middernag het die HERE al die eersgeborenes in Egipteland getref, van die eersgeborene van Farao af wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere.
**** Nou kom my vraag vandag. Veronderstel dis vandag my en jou heel laaste kans. Onthou nie een van ons weet dit nie. Moontlik het daar gebeure in ons lewens plaasgevind sodat ons weet die HERE roep uit na ons maar ons stoot dit weg…want môre is nog ‘n dag. Farao het gedink…, “Ag wat 9 keer is die plae gestop” …Maar helaas dit was sy laaste kans.
GEBED vir VANDAG T
Onse Vader, wat meer kan ons sê as dankie dat ons vanoggend wakker geword het en hierdie woorde kon lees of hoor, want dit beteken ons het nog ‘n kans. In ‘n oomblik in ‘n oogwink kan ons situasie verander. Help ons elkeen om nie met U genade te speel nie. Ek bid vandag vir elkeen wie se naam met die letter T begin op ons poslys. Kyk in hulle harte en mag hulle opnuut bewus word van U groot liefde en omgee vir sondaars soos ons. In Jesus se Naam Amen .
Geseënde dag vir elkeen .
GETUIENISSE en TERUGVOER
****Indien jy ‘n getuienis het stuur gerus aan en ek plaas dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

You Tube:
Skakels oor vas.
https://youtu.be/S7YAKvrbnkw Deel 4 Ninevé se vas, ons Wapen teen Bose geeste, ons moet kies.
https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc Deel 3 Vas en Medikasie, Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas
https://youtu.be/xtM_BWsonFw Deel 2
https://youtu.be/WRmcCzr9g3c Deel 1
Die offer
https://youtu.be/BAXyZF_6oh8 -Deel 1
https://youtu.be/h9w6NicWKiY -Deel 2

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering
Blye Versekering Webtuiste: http://www.go.to.co.za/lenten
Nuwe intekenare is welkom
blye.versekering@gmail.com
blye.versekering.audiocd@gmail.com
Gebedsversoeke kan gestuur word aan
gebed.asseblief@gmail.com

 

Moed staan uit jou skoene op

Moed staan uit jou skoene op
Hallo Frik

Daar was tye in my lewe waar ek op die rand van moedverloor se vlakte was. Alles was teen my. Niks wou reg loop nie. Dis die een uitdaging na die ander en dit wou net nie ophou nie. Maak nie saak wat ek probeer nie, nêrens is daar sukses nie. Dis sulke tye wanneer jy vrae vra soos wat jy nou eintlik op die aarde maak en of dit nie dalk beter sou wees as jy glad nie hier was nie.

Dis sulke tye wanneer ’n teksversie se pleister eenvoudig net te klein is om oor die groot gat in jou lewe te span. Die vraagtekens word onbeantwoord gelos.

Ek wonder of jy al by so ’n plek in jou lewe was? Dalk is jy nou daar. Soos Monette (skuilnaam) skryf:

Ek is die jaar ses jaar getroud. Maar my huwelik is besig om my te verwoes. 

Ek sal graag voor wil begin en jou net ’n kykie gee in wie ek is en hoekom ek worstel. 

My ma het selfdood gepleeg toe ek vier jaar oud was. My pa se derde vrou het my en my broer verder gebreek deur uitermate streng te wees en ons weg van my pa te hou. My broer het gedragsprobleme ontwikkel en so al die aandag van die familie opgeëis. 

Intussen was ek deur my oupa gemolesteer en later in ’n ernstige verhouding met ons dorp se ‘kroonprins’ wat agter toe deure vreeslik jaloers en besitlik is. Toe ek klaar maak met skool het ek my tasse gepak, almal agter gelos en op my eie probeer aangaan. 

Hierdie is slegs die inleidende paragraaf van haar e-pos aan my. Die res breek ’n mens se hart stukkend om te sien hoe sy verder in haar huwelik afgebreek word en hoe haar gedrag negatief beïnvloed is.

Vraagtekens word onbeantwoord gelos.

Dis nie sommer net vir ’n paar veranderinkies en alles loop weer klopdisselboom nie. Hierdie is ’n proses wat baie lank neem en genesing kom stadig in die pad af gestap. Vers 11 help ons om die proses aan die gang te skop, waar die heel belangrikste is om te besef dat jy die eiendom van God is. Jy het baie waarde. Onthou dit, weet dit en leef dit elke oomblik van die dag.

Vers 11 gaan voort: 11… Bly weg van al hierdie slegte dinge af. Doen eerder jou bes om so te leef dat God met jou tevrede voel. Dis ’n lewenswyse om seker te maak dat jy in die middel van God se pad loop. Hou aan om op God te vertrou en om oor te loop van liefde vir ander.

En dan eintlik ’n opdrag: Moenie moed verloor nie … Maar hoe kry ek dit reg, hoor ek vir Monette en ander vra, as die branders eenvoudig net nie ophou om oor my kop te rol nie?

Dalk kry ’n mens weer hoop, dalk kry ’n mens weer moed deur net dié raad te volg:

  1. Sê hardop dat God jou gemaak het, uitgekies het en ’n droom vir jou het.
  2. Sorg dat jy wegbly van slegte dinge.
  3. Met alles in jou, vertrou dat God jou hand sal neem en saam met jou deur die helse vuur stap.
  4. Soek plekke waar jy God se liefde kan sigbaar maak.

Net dan, dalk net dan, staan jou moed uit jou skoene op en kan jy weer die wêreld en jou omstandighede vierkantig in die oë kyk.

Teks
1 Timoteus 6:11-16

Om oor na te dink
Verwoord jou swaar.
Wil jy ’n einde daaraan maak?
Hoe kan jy die planne implementeer?

Gebed
Here, ek kry swaar. Ek sukkel om kop bo water te hou. Ek het U hulp so nodig. Help my om te luister en te doen soos U sê. Amen.

Shalom
Gerjo Ben
Ns. As jy van iemand weet wat hierdie e-pos nodig het, kan jy dit vir hom/haar forward.

Jy kan ook info@kruispad.com in die Cc blokkie sit en dan sal ons hulle op die poslys plaas.

 

Nog ‘n kans   1

Blye Versekering vir 15 Julie 2019 Tema: Nog ‘n kans   1

**** My eie woorde

****”Kan jy onthou as kind, wanneer een van jou ouers sê : “ Dis nou jou laaste kans” Daardie oomblik het jy geweet, as jy nou weer dieselfde oortreding begaan het jy moeilikheid. Sodom en Gomorra se sonde was groot en swaar. Die besluit is geneem om daardie stede te verwoes. Dit was hulle laaste kans. Dis vir my so interessant. Indien ek ‘n bestuurder is van ‘n maatskappy en al die nuus wat ek kry is net sleg. Dan neem ek ‘n besluit om een dag sélf te gaan kyk hoe dit daar gaan. Is al die goed wat ek hoor regtig waar? Dis dan ook wat die HERE doen.

Gen 18:20  Verder het die HERE gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.21  Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet.

**** Toe ons HERE Abraham vertel wat Sy plan is, tree Abraham in, hy dink daaraan dat daar moontlik regverdige mense, d.w.s. van God se kinders daarin kan wees. Sy broerskind Lot en sy gesin woon ook daar, Hy begin by 50 en kom elke keer af met 5

Gen 18:23  En Abraham het nader gekom en gesê: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring?

Gen 18:32  Toe sê hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar tien gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die tien nie verwoes nie.

**** Weet julle die HERE is bereid om die STAD te spaar as daar net 5 sou wees, maar daar was nie. Nogtans gee Hy Abraham se mense ‘n kans en Lot se vrou verbeur selfs daardie laaste kans. Die vraag vanoggend is hoeveel kanse het ek en jy al gekry en wat maak ons daarmee? Wees verseker terwyl jy vandag hier lees, sê die HERE jy het nog ‘n kans want soos die spreekwoord sê terwyl daar lewe is, is daar hoop. 

GEBED vir VANDAG S

Onse Vader, ons sal nooit regtig U genade en liefde verstaan nie. Baie dankie daarvoor. Ons beroep ons op U genade en liefde vandag en vra, gee ons nog ‘n kans, in ons land, in ons werk, in ons gesinne. Bo alles help ons, om dit wat ons verbrou het reg te maak. Ek bid vanmôre vir elkeen onder die letter S. Ek vra dat U hulle styf sal vashou en hulle sal versorg en lei op die pad vorentoe, sodat hulle in geloof kan aan gaan. In Jesus se Naam Amen .

Geseënde dag en week vir elkeen.

GETUIENISSE en TERUGVOER

****Indien jy ‘n getuienis het stuur gerus aan en ek plaas dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

You Tube:

Skakels oor vas.

https://youtu.be/S7YAKvrbnkw Deel 4 Ninevé se vas, ons Wapen teen Bose geeste, ons moet kies.

https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc Deel 3 Vas en Medikasie,  Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas

https://youtu.be/xtM_BWsonFw   Deel 2

https://youtu.be/WRmcCzr9g3c  Deel 1

Die offer

https://youtu.be/BAXyZF_6oh8  -Deel 1

https://youtu.be/h9w6NicWKiY   -Deel 2

https://youtu.be/CHztsItN5fE

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

Blye Versekering Webtuiste:  http://www.go.to.co.za/lenten

Nuwe intekenare is welkom

blye.versekering@gmail.com  

blye.versekering.audiocd@gmail.com

Gebedsversoeke kan gestuur word aan

gebed.asseblief@gmail.com