1Kronieke en 2Kronieke Hier kom n lang geslagsregister voor, daai wat ons skip as ons die Woord lees, maar dis so interesant om te weet wie is wie. Jesus is uit die geslagslyn van die konings van Juda gebore. Hierin word Jesus se voorouers, koning Dawid, en vir saak van God beskryf. Hy het self Read More →

Dinsdag 15 Augustus 2017 Tema: Hy roep jou 2 **** My eie woorde: **** Hy sit al jare langs die pad. Hy sien nie, maar hy hoor ekstra goed. Hy ken al die voetstappe en verder luister hy na al die stemme sonder gesigte. Hy hoor van ‘n Man wat mense gesond maak. Dan hoor Read More →

Water vul gate in woestyn. In 2Konings 3 word vertel hoe die leermag van Israel, Juda en Edom van dors wou beswyk. Die 3konings het Elisa vir hulp kom vra. “en hy het gesê: So spreek die HERE: Maak hierdie dal vol gate. Want so spreek die HERE: Julle sal geen wind sien nie, en Read More →

Maandag 14 Augustus 2017 Tema: Hy roep jou 1 **** My eie woorde: ****Die HERE roep drie keer na Samuel. Omdat hy jonk is en dit sy eerste ervaring is om God se stem te hoor verstaan hy eers nie, maar dan antwoord hy. Hoe lank roep die HERE jou al? Daardie stemmetjie in jou Read More →

1Konings Koning Salomo-kyk hier kom nou iets awesome net vir jou. Weet jy wat die hoogtepunt en geheim in Salomo se lewe was? Dat God twee keer aan hom verskyn het. Ons weet dat niemand dieselfde kan wees as die Here sommer net so n ietsie spesiaal vir jou doen, of Hy jou bederf in Read More →

 2 Samuel Dawid se lewensverhaal word verder beskryf. Eers as jy die verhouding tussen Jesus en Dawid reg begryp, gaan die betekenis van hierdie boek vir jou oop. Het jy geweet dat mense in die Ou Testament tyd ook reeds n intieme verhouding met Jesus kon he? Ja, dit was toe al n wonderlike werklikheid Read More →

Donderdag 10 Augustus 2017 Tema: Toets my 4 **** My eie woorde **** Ons het Dinsdag gesien dat Jesus sê Hy gaan ons nie oordeel nie, maar die woorde wat Hy spreek sal ons oordeel. Vandag sien ons dat die woord van God ons gedagtes en hart beoordeel. Dit is ons maatstaf Heb. 4:12 Want Read More →

Josua was as jong man dikwels teenwoordig wanneer Jesus en Moses gesprekke gevoer het. Hy was by die gesprek wat Jesus met Moses op die berg gevoer het en wat 40dae geduur het. “En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig Read More →

blye.versekering.audiocd@gmail.com Vrydag 4 Augustus 2017 Tema: Vrees Hom 5 **** My eie woorde **** In vandag se teksgedeelte is daar baie belangrike feite. Wanneer ons hoor wat in ons eie land aan die gang is, waar godsdiens al hoe meer onder druk geplaas word, dan sien ek waarom hierdie waarskuwing in die Woord opgeteken is Read More →

Deut Die belofte van die groot Profeet. “’N PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister —. net soos jy van die HERE jou God by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het: Ek Read More →