DIE ASEM.

Die mens kan ongeveer 40 tot 80 dae sonder kos oorleef. Sonder water kan die mens so tussen 4 tot 12 dae oorleef. Sonder lug om in te asem, kan die mens slegs ‘n paar minute oorleef. Die Bybel as die Woord van God, kan beskou word as die lug wat ons vandag inasem. Die Woord van God gee vir ons die broodnodige suurstof om te oorleef. Elke dag van ons lewens tref ons mense aan wat ‘n geestelike suurstoftekort ondervind. Dit word van ons as God se kinders verwag om daardie geestelike suurstoftekort aan te vul, deur hierdie mense van God se liefde en versoening met ons deur die dood van Jesus Christus te vertel en lei om Jesus as hul Saligmaker en Verlosser aan te neem. In die proses word ons geestelike suurstof ook verryk.

Kom ons kyk wat leer die Bybel ons verder rakende die Asem van God, wat ook die Woord en ook die Gees van God is:

* Die Asem van God gee lewe:
– Genesis 2:7 sê: “Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.”
– Job 33:4 sê: “Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee.”
– Spreuke 4:20-22 sê: “My seun, hoor wat Ek vir jou sê, luister goed na My woorde! Moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, ‘n volle lewe vir hom wat dit besit.”
– Johannes 20:22 sê: “Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees!”

* Die Asem van God skep orde:
– Genesis 1:2-3 sê: “Die aarde was heeletemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.”
– Psalm 33:6 sê: “Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur Sy bevel al die hemelliggame.”
– Jesaja 55:11 sê: “So sal die woord wat uit My mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.”

* Die Asem van God gee insig:
– Job 32:8 sê: “Maar dit is die gees in die mens wat die mens insig gee, die gees wat van die Almagtige af kom.”
– Lukas 24:45 sê: “Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.”
– Handelinge 17:25 sê: “Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee.”
– 2 Petrus 1:20-21 sê: “Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.”

* Sonder God se asem sterf die mens:
– Job 34:14-15 sê: “As Hy sou besluit om Sy Gees, Sy asem, na Hom terug te neem, dan sou al wat leef, sterf, en die mens weer stof word.”
– Job 57:16 sê: “Ek reken nie vir altyd sondes toe nie, Ek bly nie vir altyd toornig nie, want anders sou dit die einde beteken van die mens, die mens aan wie Ek die asem gegee het.”

Die Bybel leer ons om met ander gelowiges op ‘n gereelde basis om te gaan – Jesaja 56:2 en ander. Baie gelowiges woon op Sondae kerkdienste by. Dit is goed so. Dit is egter nie goed vir die mens se fisiese en geestelike toestand om een keer per week asem te haal nie. Ons is gesond indien ons elke dag die Woord/Asem van God kan eet, drink en inasem.

Hemelse Vader, dankie dat U my gekies het om die lewensasem te ontvang. Dankie dat U Heilige Gees en U Woord elke dag tot my spreek. Help my asseblief om my geestelike toestand te verbeter en alles in te asem wat U my aanbied. In Jesus se Naam. Amen.

Austen Higgs

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 88 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *