Matt 18V24 ~ Spreek vry

Donderdag 26 Februarie 2015 Tema: Spreek vry – vergewe 4
****My eie woorde
Matt 18V24 En toe hy begin afreken, word daar een na hom
gebring wat tien duisend talente skuldig was. 25 En omdat hy nie
kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy
vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word.
26 Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê: Heer,
wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. 27 En die
heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en
hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld.
Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan
die heerlikheid van God,
1 Joh 1V8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons
onsself en die waarheid is nie in ons nie.
****Ons staan almal voor die Here skuldig soos hierdie man.
Maar dan sien ons God se groot genade as Hy ons innig jammer
kry wanneer ons opreg voor Hom kom bely en regmaak. My
vraag is, maak ons dan soos hierdie dienskneg as ander weer
met ons kom regmaak?
Matt 18V28 Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy
medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was,
het hy hom aan die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld.
29 Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom
en sê: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. 30 En
hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp
totdat hy die skuld sou betaal het. 31 En toe sy medediensknegte
sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en
aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het.

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
blye.versekering@gmail.com?subject=DAAGLIKS
blye.versekering@gmail.com?subject=WEEKLIKS

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 73 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *