SELFS WANNEER DIT NIE GOED GAAN NIE…

Austin Higgs

Habakuk 3: “Hierdie is ‘n gebed van Habakuk, ‘n lied. O Here, ek het gehoor wat van U vertel word. Ek is in verwondering oor alles wat U gedoen het. Doen in ons tyd ook hierdie dinge wat U in die verlede gedoen het. Moenie vergeet om genadig te wees nie al is U baie kwaad. Selfs al sal die vyebome nie bot nie en die wingerd sonder druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die kleinvee in die veld en is die beeskrale leeg, tog, ten spyte van dit alles, sal ek my verbly in die Here!”

Jou behoefte en probleme lyk vir jou so onoorkombaar groot. Dit voel vir jou jy is van God en mens verlate, niemand stel in jou belang nie, jou probleme raak net al groter en meer! As jy vandag so voel, gaan lees weer Habakuk 3. Ek het net vers 1, 2 en 17 aangehaal hierbo.

Kyk weer wat sê Habakuk: Dit gaan sleg met hom en met sy volk. Daar is droogte en hongersnood, geen oes lewer iets op nie, tog maak hy sy gebed ‘n lied, ‘n danklied, aan die Here.

Maak nie saak hoe “down” ek voel vandag nie, ek weet my Verlosser leef. Nogtans sal ek jubel en juig in die Here. Hoekom? Want Hy maak my voete soos die van ‘n bok wat hoog in die berge woon. Wat nie vrees dat hy van ‘n krans sal afstort nie. Jy sal ook nie! Regtig nie! Die Here hou jou vas en maak jou vlugvoetig, sodat jy kan huppel en dans voor Hom oor die verlossing wat Hy bewerk. En kyk jy terug, dan sien jy Hy het dit al voorheen vir ander gedoen. So raak jy maar net bly in die Here, Hy sal jou uit jou benoudheid help!

Dankie, Jesus, dat ek vandag kan bly wees in U, al lyk alles donker om my! U sal, soos in die verlede, weer die uitkoms gee. Dankie vir U groot genade! In Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 87 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *