Psalm 139:1-2

Austin Higgs

“Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word” (Hebreërs 4:16). In ‘n gemeenskap waar elkeen vir sy eie sukses verantwoordelik is, is mense trots daarop dat hulle weet hoe om persoonlike teenstand tot hulle voordeel te benut. Ons is trots op ons individualisme, ons ruwe dryfkrag. En ons vergeet die belangrikste gesindheid: ons moet op ons knieë voor die Here staan. Iemand wat die Here só ontmoet, besef hy is hulpeloos. So iemand laat die Here toe om hom te help. (Max Lucado)

GOD KEN ONS.

Psalm 139:1-2: “HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.”

Ons tree partykeer op asof God ons nie ken nie. Jy sien, ons meet somtyds ons aksies aan dit wat mense sê of doen. Mense kan mos nie my gedagtes lees nie, hulle weet nie wat ek dink nie, maar God ken ons. Hy weet van elke gedagte, Hy weet van elke emosie, Hy weet van elke pyn. Ons as mens het die kuns van vermomming vervolmaak. Ons sit maskers op en wanneer mense vra hoe dit gaan, dan glimlag ons en sê dit gaan goed, maar intussen is ons stukkend van binne. Ons roep in stilte, as daar tog net iemand is wat sal hoor. Ons word so vasgevang in ons omstandighede dat ons die stem van God nie hoor nie. Hierdie Psalm wil ons net weer daaraan herinner dat God ons ken. God weet alles van ons af, Hy ken ons versugting, Hy weet wat ons benodig nog voordat ons vra, maar ons raak so besig met onsself, dat ons God nie toelaat om in te gryp nie. Ons probeer alles so gou moontlik oplos en dan steek ons ons hande in waar dit nie nodig is nie. Ek het ‘n stukkie voor in my Bybel en dit lees as volg: “Good morning, I am God. Today I will be taking care of all your problems and please note, I do not need your assistance.” Kom ons laat toe dat God ons probleme hanteer en laat alles aan Hom oor.

Here, baie dankie dat U ons ken en derhalwe die beste weet om ons probleme op te los. Dankie dat U dit doen in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 97 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *