Eks 20V16-17 -16

Dinsdag 10 Maart 2015 Tema: My naaste en ek 2
****My eie woorde
****Wat vir my interessant is , is dat die Here op twee plekke
spesifiseer oor ons naaste. Die vraag is natuurlik wie is my naaste?
Die Engelse weergawe maak dit duidelik omdat dit praat van thy
neighbor, so my naaste is nie die een wat glo soos ek glo nie dit is
my broer en my suster in die Here. My vraag vanoggend is hoeveel
keer het ek en jy al hierdie gebod van ons Here oortree en Sy hart
bedroef. Mense kan vandag sommer so blatant ‘n leuen vertel. Dan
die begeerte …hoeveel keer begeer ons ander se goed om dit te
besig. Onthou om in ‘n winkel iets te sien moet jy dit tog begeer om
te koop, maar dit behoort nie aan jou naaste in die ware sin van die
woord nie, dit is juis daar om jou aandag te trek. Begeerte in jou
gedagtes is daardie intense verlange om dit te kry wat aan ander
behoort en dan gaan jy uit jou pad om dit jou eie te maak. Klink dit
na motorkapings roof steel bedrog misleiding in die werkplek.
Wanneer Jesus die owerspelige vrou wegstuur spreek Hy haar vry
maar Hy gee ‘n opdrag … “Gaan heen en sondig nie meer nie.”
Eks 20V16-17 -16Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste
spreek nie. 17. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie
jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd,
of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Mark 3V32 En ‘n skare het rondom Hom gesit. Hulle sê toe vir
Hom: U moeder en u broers soek U daarbuite. 33 En Hy antwoord
hulle en sê: Wie is my moeder of my broers? 34 En Hy kyk rond na
die wat rondom Hom sit, en sê: Dáár is my moeder en my broers!
35 Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en my
suster en moeder.
1Joh 1V9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om
ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
Jakobus 4:17 Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie,
vir hom is dit sonde.
Johannes 8:11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê
vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.
GETUIENISSE en TERUGVOER
Gebed.asseblief@gmail.com?subject=Bid_vir_die_volgende
****Indien jy ‘n getuienis het stuur dit gerus aan en ek plaas
dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering
Blye Versekering Webtuiste: http://www.go.to.co.za/lenten
blye.versekering.audiocd@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 63 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *