Mattheus 6:12:

Austin Higgs

LEER ONS BID – EN VERGEEF ONS.

Mattheus 6:12: “En vergeef ons ons oortredinge net soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree…”

Hier kom die moeilike deel van die gebed: “soos ons die vergewe wat teen ons oortree”.

Het jy vanmôre in die verkeer daardie mens, wat na jou mening, ‘n onnosel ding aangevang het in die verkeer en dit jou ‘n paar minute tyd laat verloor het, vergewe? En hom/haar geseën? Nee, nie gevloek of vervloek nie, geseën? En daardie taxi wat sommer net stilgehou het, of voor jou ingeswaai het? Die mens wat op jou plek in die bus/trein gaan sit het? Die koerantafleweraar wat laat was of jou koerant nat laat word het?

Ag, so kan ek nog talle voorbeelde opnoem en jy kan self die lys uitbrei. Van mense wat jou elke dag reg deur die dag te na kom. Het jy hulle vergewe? Nie?

Nou hoe verwag jy die Here se aanhoudende vergifnis in jou lewe, as jy nie jou deel nakom nie? Gaan kyk weer na Johannes 15:7. Jy moet in Hom bly en Sy woorde moet in jou bly. Nou dink ek verstaan jy hierdie strofe.

Lees dit weer. En weer. Hou aan – totdat Sy woorde in jou bly!

Vergeef my vandag al my oortredinge soos ek die vergeef wat teen my oortree in Jesus Naam!

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 82 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *