Psalm 121

Austin Higgs

“Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het” (Efesiërs 4:7). Hoe meer ons die liefde van die Here ondervind, hoe meer liefde gaan ons uitdeel. Hoe meer daar vir ons vergewe is, hoe makliker sal dit vir ons wees om ander te vergewe. Hoe meer geduld die Vader met ons het, hoe geduldiger gaan ons teenoor mense wees. Al hierdie dinge vloei voort uit die wondergawe van genade.

GERUSGESTEL.

Psalm 121: “Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. Die Here beskerm jou” (vs. 3-5).

In Scattered Seed skryf ‘n man oor homself: “Baie jare gelede lê ‘n klein seuntjie in sy smal bedjie. Die lig is sopas afgeskakel. In die donker is hy bang. Hy draai na die groot bed se kant toe waar sy pa en ma slaap. ‘Pappa, is jy daar?’ vra hy met ‘n klein stemmetjie. Uit die donker kom die stem na hom toe: ‘Ja, my seuntjie, ek is hier.’ Ek onthou hoe die outjie dadelik in sy bedjie omdraai en aan die slaap raak.

“Vannag is daardie seuntjie ‘n ou man van sewentig. In die donker voel hy alleen. Weer is hy bang. Uit sy bed uit kyk hy op in die aangesig van sy Hemelse Vader en vra: ‘Vader, is U daar?’ Duidelik en sterk kom die antwoord terug in sy hart: ‘Ja, my kind, Ek is hier.’ Hiermee maak die ou man sy oë toe en raak rustig aan die slaap sonder om verder bang te wees.”

Baie dinge kan ons bedreig en baie dinge kan ons bangmaak. Die gelowiges in die Bybel het ook bang tye geken. So praat Dawid in Psalm 42:2-8 (Lewende Bybel): “Ek roep hardop na die Here en smeek Hom en lê al my probleme voor Hom neer. Ek vertel Hom van al my moeilikhede. As my moed my begewe, weet Hy wat ek behoort te doen. As ek om my kyk, is daar niemand om my te help nie en niemand gee vir my om nie. Here, ek roep na U, want ek besef U is my enigste skuilplek. U is al wat ek in hierdie lewe het. Luister tog na my gebed, want ek is in ‘n verskriklike nood. Red my uit hierdie benoudheid, sodat ek U kan loof. Die gelowiges sal U saam met my prys omdat U my verlos het.”

Here, vandag kyk ek op in U aangesig en ek weet U is by my.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 106 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *