Mattheus 6:13: WANT AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK

LEER ONS BID – WANT AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK.

LEES: Mattheus 6:13: “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

Na sorgvuldige studie van al die beskikbare manuskripte van die Bybel, het die Skrifgeleerdes agtergekom dat hierdie strofe nie in meeste van die tekste voorkom nie. Dit wil dus blyk dat dit agterna deur iemand ingevoeg is, dalk omdat dit mooi was en dat kopiëerders dit so oorgeneem het as deel van die oorspronklike teks.

Hoe dit ook al sy, dit is vir my pragtig en onderstreep weereens wat ek in die eerste deel gesê het, dat die Naam van die Here geloof en geëer moet word.

Dit is wat ons dan weer hier doen by die afsluit van die gebed. Ons verheerlik die Naam van die Here. Ons loof Hom omdat Hy al die dinge in die gebed vir ons gee en moontlik maak. En dan eindig ons met die “Amen”. Dit is ‘n bevestiging dat ons saamstem en bedoel wat die persoon wat gebid het, tot die Here gesê het.

Dankie, Here, dat ons U Naam in alles kan loof, eer en aanbid, wanneer ons begin bid en ook wanneer ons ons gebed afsluit.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 103 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *