Romeine 12:9-21

Austin Higgs

SY SKULD BETAAL.

Romeine 12:9-21: “Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie” (vs. 21).

In The Railway Messenger van Maart 1972 verskyn ‘n storie, soos ‘n man dit in Emergency Post vertel. Hy moes ‘n hofsaak in een van Londen se howe bywoon. Voor sy saak aan die beurt kom, het ‘n ander saak afgespeel. Die snyer van een van die klerefirmas in die stad, is aangekla dat hy £150 van sy werkgewer gesteel het. “Het jy enigiets te sê?” vra die landdros. “Nee, Meneer” mompel hy met geboë hoof. “£10 of tien dae gevangestraf,” besluit die landdros. Die man se skouers sak laer: “Ek het nie ‘n pennie in die wêreld nie.” “Dan gaan jy tien dae tronk toe,” beslis die landdros. Op daardie oomblik staan ‘n groot, welgeklede man in die voorste ry op. “U Edele,” spreek hy die landdros aan, “met u verlof wil ek graag sê, ek is hierdie man se werkgewer, en as u toestem, wil ek sy boete betaal en hom dan weer in sy pos aanstel, asseblief.” Die landdros antwoord: “U versoek word toegestaan.” Die verteller van die storie skryf: “Never shall I forget the tenseness of that moment. The accused man hung his head as, stepping toward the dock, that tall figure touched his arm and gently led him away. The demands of justice were fully met, yet love and compassion were supreme.”

Dit is ook die redding wat God gee. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom” (Jesaja 53:5, Ou Vertaling). En dit is herhaaldelik die Nuwe Testamentboodskap: “En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus …naamlik, dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom” (2 Korinthiërs 5:18-21).

Here, vandag kom ek vir redding na U toe in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 146 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *