Handelinge 21:1-17

HOE KLINK GOD SE STEM?

LEES: Handelinge 21:1-17.

Die finale been van Paulus reis na Jerusalem breek uiteindelik aan. Na ‘n swaar afskeid klim hy en sy reisgenote, waaronder ook Lukas, op die skip en vertrek. Die reis vorder stadig, want hulle gaan van eiland na eiland, en oornag waar hulle kom. In Tirus staan hulle vir sewe dae oor terwyl die skip se vrag afgelaai moet word. Die tyd benut hulle goed deur die gelowiges daar op te soek. Lukas sê dat die gelowiges onder leiding van die Heilige Gees vir Paulus gesê het dat hy nie na Jerusalem moet gaan nie. Maar Paulus het lankal klaar sy besluit geneem.

Uiteindelik word hulle reis voortgesit en kom hulle in Sesaria aan. Hier word Paulus weereens gewaarsku deur ‘n profeet dat hy in Jerusalem gevange geneem gaan word. Sy medegelowiges smeek hom om tog maar te bly, maar Paulus is vasbeslote.

Nou ontstaan die baie aktuele vraag: was dit werklik onder leiding van die Heilige Gees dat die gelowiges in Tirus vir Paulus die boodskap gegee het om te bly? Moontlik was dit nie! Aan die ander kant kon dit dalk ‘n toets wees vir Paulus. Ons sal nooit met sekerheid weet nie.

Om die leiding van die Heilige Gees in ‘n saak te soek, is nie maklik nie. Dit beteken dat jy biddend en met ‘n oop gemoed die wil van die Here soek. Dit is baie gevaarlik om met ‘n vooropgestelde idee in jou kop die Here se stempel op jou eie gedagte te wil plaas deur byvoorbeeld deur die Bybel te blaai totdat jy ‘n versie kry wat jou idee bevestig.

Byvoorbeeld: ek besluit ek wil Johannesburg toe trek. Nou begin ek om God se stempel vir my besluit te kry. Ek begin blaai deur die Bybel, en skielik vang my oog ‘n versie: “Hy bring jou na ‘n groot stad”. Ek sê ”dankie Here” en ek roem daarop dat ek onder leiding van die Heilige Gees nou na Johannesburg gaan.

In die eerste plek moet mens onthou dat die Bybel nie ‘n towerboek is vol kitsantwoorde op jou versoeke of vrae nie. Die Bybel is die Woord van God wat vir ons vertel van God se groot genade en hoe Hy wil hê dat ons moet lewe. Dat Hy óók die Bybel kan gebruik om ons leiding te gee oor spesifieke opdragte, is wel waar. Maar net so kan Hy enigiets gebruik om ons leiding te gee in groot besluite. Maar jy moet fyn ingestel wees om die stem van die Heilige Gees te kan hoor.

Ek lees ‘n paar dae gelede ‘n pragtige verhaaltjie wat dit kan illustreer.

Tydens ‘n Bybelstudiegeleentheid praat die predikant oor hoe om na God se stem te luister en Hom te gehoorsaam. Een jong kêrel is baie skepties. Op pad huistoe bid hy en vra dat as God dan nog met mense praat, Hy asseblief met hóm moet praat. Hy sal luister! Skielik kom ‘n gedagte by hom op dat hy vyf liters melk moet koop. Hy kry groot lag vir homself oor só ‘n eienaardige gedagte, maar toe dink hy aan Samuel wat nie die stem van God herken het nie. Hy skud eers die gedagte af, maar as dit aanhou opkom hou hy by ‘n kafee stil en koop die melk. Op pad kry hy die snaaksste gevoel dat hy in ‘n onbekende straat moet afdraai. Dit gebeur ‘n paar keer totdat hy die gedagte kry om te stop. Oorkant die straat is ‘n donker huis. Hy bid vir die sóveelste keer die aand en vra of hy dan nou regtig die melk dáár moet gaan afgee, en steeds bly die gevoel daar. Hy klop aan die deur. ‘n Man maak die deur oop en vra bars wat hy wil hê. Hy gee die melk, en die man kyk hom verdwaas aan, gryp die melk en verdwyn die huis in. Dan kom sy vrou uitgestorm met die melk in haar hande, gevolg deur die man met ‘n baba in sy arms en trane wat oor sy wange stroom.

Al snikkende sê die man vir hom dat hulle nie meer geld gehad het om vir die baba melk te koop nie, en dat hy en sy vrou sopas gebid het en vir die Here gevra het om ‘n engel met kos vir die baba te stuur. “Is jy ‘n engel?” vra die man hom. Die jong man haal sy beursie uit en gee al sy kontant vir die behoeftige gesin en ry dan met ‘n jubeling in die hart en trane in die oë huistoe .

Of dit ‘n ware verhaal is? Ek weet nie. Maar dit illustreer dat God enige manier kan gebruik om met jou te praat. Hou jou ore oop vir die stem van die Heilige Gees.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 111 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *