Johannes 1:14

DIE WOORD HET MENS GEWORD.

Johannes 1:14 leer ons: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het Sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die Enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”

God die Vader was nie tevrede om net Sy Boodskap af te kondig nie. Hy was ook nie tevrede dat profete Sy Boodskap moes openbaar nie. God was nie bereid dat Sy Boodskap slegs opgeneem is in ‘n boek nie.

God se boodskap aan die mense word gevind in Jesus Christus. God het gekom in menslike vorm om onder ons te kom bly. Dit maak Sy genade toeganklik, tasbaar en beskikbaar vir die menslike oë. In die vorm van ‘n mens en sterflik daarby, kan God se heerlikheid nie verberg word nie. Genade en waarheid word openbaar in Jesus. God het naby aan die mens gekom. God het tasbaar geword. God se Boodskap het werklikheid geword.

Abba Vader, U wat gister, vandag en môre dieselfde is, ek dank U vir die Skrif, die profete, die skrywers en die geleerdes. Dankie, meer as alles, vir Jesus wat U Woord in menslike vorm is. Dankie, Here, dat U na my wêreld gekom het om my te wys hoe om te lewe en hoe lief U my het. Here, soos wat ek U Woord bestudeer, openbaar asseblief U wil aan my, sodat ek U beter kan leer ken. Ek vra dit in Jesus se Naam en ek dank U daarvoor. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 84 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *