1 Petrus 3:20-21

Austin Higgs

“Dit is die Here wat met Sy krag die aarde gemaak het, wat met Sy wysheid die wêreld gevestig het en met insig die hemel oopgesprei het” (Jeremia 51:15). Die krag wat die kinders van God het, is dieselfde krag waarmee die Here geskep het toe Hy die wêreld laat ontstaan het. Dieselfde krag het vir Dawid en die profete geïnspireer. Die Gees werk vandag nog met hierdie krag om jou te oortuig van sonde, om jou toe te rus en aan te moedig. (Max Lucado)

TIPES VAN CHRISTUSSE: NOAG.

1 Petrus 3:20-21: “Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe Hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net ‘n klein klompie in die ark, ag in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus.”

Hier praat Petrus van Noag, wat hy wil vergelyk met Jesus en dat, soos die water die mense bedek en doodgemaak het, is Noag uit die water gered en is dit soos die doop wat mens nie skoonwas van jou vuilheid nie, maar dat dit heenwys na die skoonwas van die gewete. Waar Noag voor die mense gaan staan het en vir 120 jaar lank gepreek het dat hulle hulle moet bekeer en niemand is gered nie, het die Here ook gekom en die mense gemaan om op te hou met hulle sonde en niemand het gehoor gegee nie.

Soos wat Jesus gespot was, is Noag ook gespot en uitgemaak vir iemand wat van sy trollie af is.

Waar Noag dan alleen geglo het, het Jesus alleen geweet van waar Hy kom en waarheen Hy oppad was.

Waar Noag die redder word van die hele aarde met sy ark, word Jesus ook die redder van die hele aarde met Sy kruisdood en opstanding.

Ek wonder altyd, en het ons ook gesien met daardie film van die man wat deur die Here aangesê is om ‘n ark te bou. Hoe verneder was sy familie en hoe sleg het hy gevoel en hoe moes hy wegkruip en verskonings maak, TOT hy op die ou ent weet dat hy dit moet doen. Maar sit jouself bietjie in sy skoene en dink wat gaan jy maak as jy nou hoor jy moet ‘n skip bou in die middel van nêrens.

Of wat daarvan as die Here vir jou vra om Sy Woord te gaan bring aan ander, sal jy dit doen? Of gaan jy ook maar net wegkruip en stilbly? Gaan jy net eenvoudig die Here vertrou en WEET Hy gaan jou nie in die steek laat nie?

Dankie, Vader, dat ons voorbeelde het van mense wat spot moes deurstaan om vir ons te wys wat Jesus moes deurgaan om ons te kon bevry van skaamte oor ons sonde en oor die evangelie van verlossing, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 82 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *