In Romeine 12:3

Austin Higgs

NIE NAASTEBY SO GROOT NIE.

In die onlangse verlede hoor ek die storie van ‘n bekende sportafrigter in Pretoria, wat ‘n stuk duursame materiaal aangeskaf het met die voornemens om ‘n pak klere daarvan te laat maak. Die materiaal word toe geneem na die kleremaker, waar die afrigter se mates geneem word. Die materiaal word ondersoek. Berekeninge word op ‘n stuk papier gedoen. Die kleremaker deel toe die afrigter mee, dat daar nie genoeg materiaal is om ‘n pak klere van te maak nie. Uiteraard was die afrigter teleurgesteld en hy bêre die material in die bagasiebak van sy motorvoertuig met die idee om later daaroor te besluit.

‘n Paar weke later besluit die afrigter om sy ouers in Bloemfontein vir die naweek te besoek. Terwyl hy in die hoofstraat afry, merk hy die winkel van ‘n kleremaker op. Hy onthou die materiaal in die bagasieruim en besluit om te stop en te verneem of hy gehelp kan word. Hy vertel die kleremaker dat hy die stuk materiaal gekoop het en wonder wat hy daarmee kan maak.

Die kleremaker neem die afrigter se mates asook die mates van die stuk materiaal. Die kleremaker doen berekeninge en uiteindelik deel hy die afrigter mee dat hy ‘n pak klere, ‘n ekstra broek asook ‘n onderbaadjie daaruit kan vervaardig. Die afrigter is stom geslaan en deel die kleremaker mee dat die kleremaker in Pretoria hom meegedeel het dat hy nie eens ‘n pak klere daaruit kan maak nie. Die kleremaker sê toe aan die afrigter dat hy nie naasteby so groot is in Bloemfontein as in Pretoria nie.

In Romeine 12:3 waarsku Paulus ons soos volg: “Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie.” Dit kan gebeur dat ons die fout maak om te dink dat ons groter is as wat ons werklik is. In hierdie verband, lees asseblief die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar in Lukas 18:9-14.

Die kerk in Laodisea het hierdie fout begaan. In Openbaring 3:17 leer ons: “Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” Jesus se antwoord hierop kan gelees word in Openbaring 3:17 waar Hy sê: “en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.” Die hartseer van die saak is dat God niks kan doen om mense te help wat volgens hulle eie oordeel selfversorgend is, mense wat “groot of verhewe” is in hul eie oë nie.

Jesus Christus het deur middel van Sy lewe en leringe op aarde ons daaraan herinner dat, om deur God beskou te word as “groot”, moet ons “klein” wees in die oë van mense deur middel van bereidwilligheid om ander te dien, nie teen ons prestasies wat ons behaal het vas te kyk nie en ook nie op ons aardse besittings roem nie, maar om te strewe na die heerlikheid van God in ons lewens en Hom daarvoor te eer. Lukas 14:11 leer ons: “Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word.” Sien ook Spreuke 16:2.

Here, help my om deurlopend op Jesus te fokus soos Hebreërs 12:2 my leer en versterk my om die reguit pad te loop. Sonder U kan ek dit nie doen nie. Dankie, my Koning in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 82 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *