Jesaja 61:8

Austin Higgs

Jesaja 61:8 leer ons: “Ek is die Here, Ek het die reg lief, Ek haat roof en misdaad. In My trou sal Ek My volk gee wat Ek beloof het, Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit.” Lees asseblief Jesaja 61:8-11 ter ondersteuning van die uitgewysde Skrifgedeelte.

God se ewige verbond met Sy kinders is gesluit toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ons sondes en so die mensdom met God versoen het. Al die misdadigheid en misleiding van die antichris wat vandag op aarde plaasvind sal tot ‘n einde kom, en net God die Vader weet die tyd hiervan. Sien ook die bemoediging in 1 Petrus 5:9.

Ons as God se kinders is bewus van die volgende, want Sy Woord leer ons dit en kan gelees word in Hebreërs 10:23:
* God is die Eerste en Laaste Voorsiener van alles;
* God sien alle dinge raak;
* In Sy trou beloon Hy Sy kinders;
* God is getrou en het die reg lief;
* Ons kan in enige situasie met vertroue na Hom gaan;
* Ons kan God glo en vertrou dat Hy ons sal beskerm.

Here, U is die Een wat U kinders opreg liefhet en beloon. Ek weet U sal my help in enige situasie en bely my totale afhanklikheid van U. Dankie vir U genade en liefde, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 88 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *