Johannes 11:1-16

Austin Higgs

GERUSSTELLING.

Johannes 11:1-16: “Here, hy vir wie U lief is, is siek” (vs. 3).

Kenneth Osbeck vertel van die professor van die Princeton kweekskool wat gewoond was om sy klas af te sluit met die woorde: “Gentlemen, there is still much in this world and in the Bible that I do not understand, but of one thing I am certain – ‘Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so’ – and gentlemen, that is sufficient!” Hy het die woorde aangehaal van die lied wat veral deur kinders gesing word, maar vir ons net so troosvol is: “Jesus min my, salig lot! Dit leer my die Woord van God; Al is ek ook swak en blind, Nogtans noem Hy my Sy kind.” Vir Marta en Maria was dit ‘n groot troos oor hulle broer wat siek gelê het: Jesus het hom liefgehad. Die onmiddellike verloop van sake het dit weerspreek, want Jesus het gewag totdat Lasarus dood en begrawe was voor Hy na hulle toe gegaan het. Die uiteinde van hulle vertroue in Jesus, al het hulle vertroue ook gewankel, was goed en het op ‘n feesmaal uitgeloop. Dwarsdeur ons beproewings moet ons net daaraan vashou: Jesus het ons lief. Hy sal vir die beste oplossing sorg.

Die lied is in 1860 deur Anna B. Warner, met die samewerking van haar suster Susan geskryf. Dit was deel van ‘n roman, Say and Seal, wat hulle geskryf het en wat in daardie tyd ook ‘n blitsverkoper was. In die boek ontvou ‘n roerende toneel. Een van die karakters in die boek, Mr. Linden, troos ‘n sterwende seuntjie, Johnny Fax, deur vir hom hierdie lied te sing. William Bradbury het die melodie in 1861 gekomponeer en die koortjie by Anna Warner se vier verse gevoeg:
Ja, Jesus min my! Ja, Jesus min my!
Ja, Jesus min my! Ek weet dit uit Gods Woord.

Here, vandag weet ek uit U Woord U het my lief.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 94 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *