1 Petrus 2:1–10

Austin Higgs

LEWE VRA VOEDING.

1 Petrus 2:1–10: “Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry” (vs.2).

Rondom 1920 was daar in Europa ‘n kunsrigting wat dadaïsme genoem is, vertel Wilhelm Busch in sy boek Licht vom Unerschöpften Lichte, en wat Sieg Engelbrecht vir ons uit Duits vertaal het. Hulle het geglo slegs kindertjies wat nog nie deur samelewingsinvloede bederf is nie, weet wat mooi en goed is. Die aanhangers van hierdie idee het dus soos klein kindertjies probeer dig en stamel en klad. En daarom die naam dadaïsme. Jesus het gesê: “Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Markus 10:15). En in ons teks wys Petrus op die voedselbehoefte van kindertjies. Maar ons weet dit het nie te doen met verstand en geestesvermoëns nie, maar met die nuwe lewe, die wedergeboorte, wat God deur die Heilige Gees in die hart verwek van iemand wat in Jesus as Verlosser vertrou. ‘n Mens kan Christelike opvattings en gewoontes hê, kerk toe gaan en so meer, maar die behoefte is God se nuwe geboorte in die hart. “Daarop sê Jesus vir Nikodemus: ‘Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie'” (Johannes 3:3). Die Duitse opwekkingsprediker, Volkering, het op ‘n keer gepreek: “Net buite die draad van my tuin staan ‘n appelboom. Sy takke is feitlik almal aan my kant van die tuin. ‘n Mens sou kon sê, dit behoort tot my tuin. Maar die stam is buite. Dit is buite geplant. Om in my tuin te behoort, sou dit eers oorgeplant moet word. So is daar mense wat die indruk skep hulle is in God se ryk. Hulle verbeel hulle dit selfs. Maar hulle wortels is buite. Hulle is nog nie oorgeplant in die tuin van God nie.”

Is ons werklik Christene? Is ons oorgeplant? Kan ons sê: “Hy het ons uit die mag van duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van Sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes” (Kolossense 1:13,14). Hier is selfbedrog gevaarlik. Dit kan ons die ewige saligheid kos. Mag die Here ons help om waarlik weergebore mense te wees.

Here, vandag wil ek hierdie belangrike saak voor U aangesig uitmaak in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 88 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *