1 Thessalonisense 5:1-11:

Austin Higgs

HELP MET BEMOEDIGING.

1 Thessalonisense 5:1-11: “God het ons…bestem…om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe sodat ons….saam met Hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen” (vs. 9,10,11).

In die Gospel Herald vertel die bekende evangelis D. L. Moody, die verhaal hoe ‘n klein dogtertjie, onder groot gevaar deur ‘n brandweerman uit ‘n hoë brandende gebou gered is. Hy gee aan die begin van die storie te kenne hoekom hy dit vertel. “It is very easy to preach when others are all the time praying for you.” Dan volg sy verduidelikende storie.

‘n Brand het in ‘n vierverdieping gebou gewoed. ‘n Skok gaan deur die versamelde skare toe ‘n dogtertjie voor die venster van die vierde verdieping, wat toe ook begin brand het, verskyn en skreeu om gehelp te word. ‘n Brandweerman storm vorentoe en klim met die brandleer op om die dogtertjie te gaan haal. Die wind waai die vlamme na sy kant toe en sy posisie word so hewig warm dat hy tot stilstand kom en dit lyk of hy sonder die kindjie gaan afklim. Duisende kyk en hul harte krimp ineen by die gedagte dat sy aan die vlamme oorgelaat gaan word. Moody se woorde: “Someone in the crowd cried, ‘Give him a cheer!’ Cheer after cheer went up, and as the man heard them he gathered fresh courage. Up hy went into the midst of the smoke and the fire, and brought down the child to safety.”

Mnr. Moody sluit af met die aanmoediging: “In the day when rewards are given, the one who did the cheering in the service for the Lord, shall in no wise loose his reward’ (Matthew 10:42). Beloved if you cannot do much, you can at least be among the ones that ‘helped every one his neighbour; and every one said to his brother, be of good courage.'”

Brother, for Christ’s Kingdom sighing, help a little, help a little;
Help to save the millions dying, help just a little.

‘n Woordjie van bemoediging, ‘n belofte van voorbidding, ‘n brokkie hulpvolle raad, en die Here se werker kry sommer moed.

Here, vandag sien ek die mense wat U werk doen raak en ek bid vir hulle, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 62 times, 1 visits today)
Advertisements
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *