2 Petrus 1:8-11.

Austin Higgs

DIE SON EN DIE WIND.

2 Petrus 1:8-11.

Daar was een aand ‘n baie besonderse televisieprogram op KykNet oor Damaraland. ‘n Dor ongenaakbare wêreld met ‘n asemrowende skoonheid. ‘n Damaravrou vertel daar ‘n sprokie van die son en die wind wat op ‘n dag stry gekry het oor wie die magtigste is. Hulle besluit toe dat die een wat dit die vinnigste regkry om ‘n man, wat daar verbyloop, se jas van sy lyf af te kry, die wenner is. Wind kom eerste aan die beurt, en hy het gewaai en getier en gewoed. Die jas se punte staan naderhand stokstyf in die wind, maar die man klou al vaster aan sy jas. Uiteindelik gee hy moed op. Son het saggies sy strale oor die man laat speel. Sy helder, vriendelike gesig het knus en warm vir die man geglimlag, totdat hy naderhand vanself sy jas uitgetrek het, nie uit dwang nie, maar omdat dit vir hom lekker was.

‘n Aggressiewe houding bring jou nêrens in die lewe nie, maar ‘n sagte stem en ‘n vriendelike glimlag kan berge verskuif. As die liefde van Christus uit jou straal, dan beïnvloed jy alles en almal rondom jou.

Vanoggend se oordenking handel oor die vrug van ‘n openlik Christelike lewe. Geloofsverryking begin by kennis van die Here Jesus Christus en spiraal op in ‘n nimmereindigende trapleer van geloofkennis. Deur deugsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, spiritualiteit, gemeenteliefde en liefde vir alle mense leer jy Jesus Christus al beter ken en deel jy al hoe meer in Sy Goddelike natuur. Al hierdie dinge spiraal op, weereens, tot ‘n kennis van die Here Jesus Christus.

Is hierdie deugde al deel van jou lewe? Indien nie, spreek dit van kortsigtigheid, en selfs blindheid vir die liefde wat die Here Jesus Christus aan jou bewys het. Dan is jy nog soos die wind wat wild waai en met woede en geweld dinge probeer regkry. Dit is wel so dat mens nie gered word omdat jy reg lewe nie, maar omdat God jou roep en verkies. As jy egter sê dat God jou geroep en verkies het, en jy steeds maar roekeloos en eiewillig leef, plaas jy ‘n groot vraagteken oor jou belydenis dat jy ‘n kind van God is. Jou hele lewe moet wys dat jy deel het aan Jesus Christus, en Sy liefde moet uit jou straal soos die warm lig van die son, nie harde, ongenaakbare strale nie, maar sagte, koesterende strale wat warmte en lewe (die ewige lewe) versprei.

Dan skryf Petrus in vers 11: “En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” Wat ‘n feesmaal gaan dit nie eendag wees nie! Hier en daar word die gordyn so net op ‘n skrefie vir ons oopgetrek sodat ons ietsie kan sien van daardie groot fees. Durban se strate word jaarliks met plastiekliggies versier vir Kersfees. Jerusalem se strate gaan met suiwer goud versier wees! Gaan lees maar gerus daarvan in Openbaring 21 vanaf vers 9. Daar skryf Johannes van die stadsmure se fondamente wat met allerhande edelstene versier is, en die twaalf stadspoorte is twaalf pêrels. Die stad self is van suiwer goud, en blink soos ‘n spieël. En dan is daar nog die kristalhelder rivier van die lewe wat uit God se troon stroom, en die boom van die lewe. Die ganse stad word verlig deur die heerlikheid van God, en daar sal nooit weer nag wees nie.

En om te dink: ek en jy gaan vrye toegang hê tot hierdie wonderlike stad en die heerlike fees wat hier vir ons gereël gaan word. Wat meer is: dit is gratis, vry, verniet. Ons het nie nodig om enigiets daarvoor te betaal nie.

Die vraag is egter: wat gaan jy aantrek na daardie fees? Gaan jy in ou, verslete, “Sondeklere”? Dan sal jy maar daar op die verste punt moet sit en wegkruip. Of het jy al begin werk aan “Nuwe Lewe Feesklere” sodat jy sonder skaamte aan die tafel kan aansit saam met die Koning van alle konings?

Mag jou dag mooi wees, en jou lewe helder skyn in die donker wêreld, sodat baie mense vandag beïnvloed kan word deur die Lig wat in jou skyn.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 80 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *