Romeine 8:1-2

Austin Higgs

VRYHEID.

Romeine 8:1-2 leer ons: “Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.”

Jesus Christus het aan die kruis vir ons sondes gesterf. Jesus het gesterf sodat die sonde ons nie meer kan bind nie en ons nou ‘n lewe in vryheid kan geniet. Soms gebeur dit nog wel dat ons onsself veroordeel vir die sonde wat ons begaan het. Ons moet besef dat daar nou geen veroordeling is vir ons wat in Christus Jesus is nie. Ek was vir baie jare gebind deur sonde en het sekerlik ander mense ook met sonde gebind. Dit het my jare geneem van leer om myself lief te hê en ander mense lief te hê soos God dit wil. Ek is glad nie perfek nie. God help my in die proses waar ek nader na Hom lewe en groei. Omdat Jesus meer word en ek minder (Johannes 3:30), weet ek wat dit beteken om in vryheid te lewe.

Galasiërs 5:13 leer ons: “Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde.” Sien ook Romeine 1:17, Romeine 2:10 en Galasiërs 5:6.

Om in vryheid te kan lewe en geniet is daar ‘n aantal vereistes om aan te voldoen:
* Om te besef dat ek nie alleen geroep is tot vryheid nie, maar baie mense wat tot vryheid geroep is. Wanneer ons sondig is daar gevolge vir ons en ander mense. Ons moet nie fokus op sonde nie, maar op VRYHEID deur Jesus Christus.
* Sonder liefde sal vryheid nie beleef word nie. Ons moet ons medemense liefhê soos onsself – Galasiërs 5:14. Die liefde van Jesus Christus dring ons om nie selfsugtig te lewe nie – Handelinge 20:35. 1 Korinthiërs 13:13 vertel ons: “En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!” Hier vertel en beaam God dat die liefde groter is as geloof en hoop. Sien ook Mattheus 22:37-40.
* God roep ons tot gehoorsaamheid – Galasiërs 5:8. Jesus se kruisdood het ons vryheid verseker. Om werklik vryheid te ervaar is om in totaliteit te lewe in gehoorsaamheid aan God. Wanneer ons in gehoorsaamheid aan God lewe, strek dit tot Sy eer en verskaf dit aan ons net vrede en vreugde. Gehoorsaamheid aan God is die heiligste bestanddeel van vryheid.
* Ons moet nie struikelblokke wees vir ons mede broers en susters in Jesus nie. Mattheus 16:23 sê: “Maar Jesus het na Petrus gedraai en vir hom gesê: ‘Moenie in My pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.'” Wanneer ‘n vriend vasgevang word in dwelms of pornografie of wat ookal verkeerd is, moet ons daardie persoon help om die verslawing met die Heilige Gees se hulp te bowe kom. Ons sal daardie persoon help om ook die vryheid te beleef waarvoor Jesus gesterf het.

Galasiërs 5:24-25 leer ons verder: “Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.” Handelinge 13:38-39 leer ons ook: “Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur Hom is, en dat elkeen wat glo, deur Hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie.”

Ons kan nou met vryheid dien in die nuwe bedeling van die Gees – Romeine 7:6, die vryheid waarvoor Jesus Christus gesterf het.

Here God, help my as deel van U familie, om U perfekte wil vir my lewe na te streef en daarvolgens te lewe. Dankie vir die vryheid om te dien in die nuwe bedeling wat deur Koning Jesus vir ons daargestel het in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 98 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *