Efesiërs 2:8-10

Austin Higgs

GOD SE GUNSTELING.

Efesiërs 2:8-10 leer ons: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.” Kolossense 3:12 leer ons verder: “Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.”

Ek en my eggenote het twee dogters en een seun, waarvan die eerste twee getroud is en tussen hulle vyf kinders in die lewe gebring het. Hierdie dogters van my weet dat ek nie een van hulle ooit voorgetrek het en ook nie sal doen nie. Hulle aldrie is my gunstelinge. Die skoon dogter is my gunstelinge. My kleinkinders is almal my gunstelinge. In my lewe het ek dus iets reg gedoen. Ek trek niemand voor nie. Hierdie goddelike beginsel het ek onwetend reg toegepas toe ek nog in die wêreld was en het daarmee voortgegaan nadat ek Jesus in 1987 ontmoet het. Romeine 2:10 en Kolossense 3:25 leer my dat God niemand voortrek nie.

Die woord “genade”, volgens Van Schaik se Verklarende Afrikaanse Woordeboek, beteken: “onverdiende vergewensgesindheid.” Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal verwys na genade as “goedertierenheid.” Deur God se genade word ons dus salig. In Hosea 2:18-19 lees ons van God se belofte aan ons: “Ek gaan jou My bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan My bind deur My weldade en My goeie sorg, deur My liefde en My ontferming. Ek gaan jou aan My bind deur My onverbreekbare trou sodat jy aan My, die Here, toegewy sal wees.” God se guns teenoor ons is nie gebaseer op hoe goed ons is nie. Ons is gered deur Sy genade. Ons is God se gunstelinge omdat ons Syne is.

Dit is ongelukkig die geval dat daar diegene is wat met bagasie van die verlede rondloop, wat sê dat jy nie goed genoeg is nie en jy nie verdien dat jou gebede beantwoord word nie. Die vyand maak ‘n mens wys dat jy nie verdien om gered te wees nie, indien jy wel gered word, is dit maar al wat jy van God kan verwag. Die vyand se leuens verhoed baie keer mense om alles te wees waarvoor God hulle geskep en geroep het.

Maak vir jou ‘n “waarheidskaartjie” wat 100mm x 75mm groot is en waarop die volgende waarhede geskryf is:
* Ek is vrygespreek deurdat ek glo – Romeine 5:1.
* Ek is ‘n nuwe mens in Christus – 2 Korinthiërs 5:17.
* Ek is met God versoen en Hy aanvaar my – Kolossense 1:21-22.
* God het my werklik lief – 1 Johannes 4:9-10.
* God se genade is vir my genoeg – 2 Korinthiërs 12:9.
* Ek is die appel van God se oog – Deuteronomium 32:10 en Sagaria 2:8.

Dra hierdie kaartjie saam in jou beursie of met jou identiteitsdokument en elke keer wanneer jy terneergedruk voel, jy nikswerd voel of jy dink jy kan nie deur God gebruik word nie, pluk hierdie waarheidskaartjie uit en herinner jouself daaraan dat jy God se gunsteling is.

Dankie, Here my God, dat U Eniggebore Seun my met U versoen het, sodat ek vandag kan ervaar dat ek U gunsteling is. Ek het U lief, my Koning in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 157 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *