Galasiërs 5:16-26.

OORLOG IN JOU BINNESTE.

Galasiërs 5:16-26.

As die prediker Sondagoggend uit Galasiërs lees, dan is die kanse dat hy juis hierdie gedeelte gaan neem baie goed. Dit is een van die bekendste gedeeltes in die Bybel. Tóg moet jy versigtig wees om nie hierdie stukkie te lees sonder die agtergrond van die voorafgaande gedeeltes nie. Wanneer jy deeglik kennis geneem het van die res van die Galasiër-brief, dan kry hierdie gedeelte vir jou nuwe betekenis.

In die eerste plek moet jy onthou dat geen mens vryspraak van sonde kan kry deur goeie dade te doen nie – dit kom alleen deur geloof in Jesus Christus.

In die tweede plek moet jy besef dat as jy in Christus glo, dan is jy geestelik vry, en het jy nie lang lyste moets en moenies nodig wat jy moet nakom nie. Om 5:16–26 reg te verstaan, moet ‘n mens dus oppas om nie daarvan ‘n lys reëls te maak wat ons moet nakom om só ons verhouding met God reg te stel nie. Sien dit eerder andersom: Omdat ons verhouding met God reeds reggestel is, moet ons ernstig daarna streef om ons vryheid reg te gebruik.

Die vraag is: hoe leef jy wanneer jy deur geloof in Jesus Christus vryspraak gekry het? Paulus se antwoord hierop is kort en kragtig: deur die Gees van God.

Daar heers gedurig ‘n geveg in ons binneste tussen goed en kwaad (let wel: dit gaan hier spesifiek oor gelowiges en nie oor ongelowiges nie), en ‘n mens se natuurlike instink is om eerder die verkeerde as die goeie te doen. Aan die een kant voel jy lus om toe te gee aan jou sondige natuur en aan die ander kant wil jy luister na wat die Gees vir jou voorsê. Die punt is egter dat ‘n gelowige oomblik vir oomblik die regte keuse moet maak. Daarom doen Paulus twee keer die oproep: Laat julle deur die Gees van God lei! Kies kant vir die Heilige Gees in die oorlog in jou binneste!

Paulus maak nou twee lysies om te demonstreer watter soort dinge in ‘n gelowige se lewe voorkom. Dit is belangrik om te onthou dat hy slegs voorbeelde gee, en dat hierdie nie ‘n volledige lys is nie. Die twee lysies stel die oorlog voor wat binne-in jou woed. As jy sou swig voor jou sondige natuur, dan oorheers die slegte dinge in jou, maar as jy jou deur die Gees laat lei, dan oorheers die goeie dinge.

Die praktyke (meervoud!) van die sondige natuur bestaan uit ‘n klomp onaangename goed wat feitlik almal verbind kan word aan skielike opwellings van emosies of sondige luste. Aan die ander kant bestaan die vrug (enkelvoud!) van die Gees uit sake wat op ‘n stil en rustige manier in ons lewe na vore kom.

Die praktyke van die sondige natuur spruit voort uit mense se beheptheid met hulleself, hulle soeke na eiebelang en eiegeregtigheid. Daarteenoor is die vrug van die Gees ‘n gawe wat God deur Sy Gees aan gelowiges gee. Dit beteken natuurlik nie dat ons rustig agteroor kan sit en wag dat dié sake vanself in ons lewe te voorskyn moet tree nie. Ons moet self daadwerklik daarna streef. Tog is dit nie ons pogings wat die deurslag gee nie, maar die feit dat ons aan Christus Jesus behoort (5:24) en ons sondige natuur daarom saam met Hom gekruisig is.

Paulus noem spesifiek dat die vrug van die Gees nie teen die wet is nie (5:23). Dit wys weer dat daar niks met die wet as sodanig fout is nie. Die probleem ontstaan wanneer mense God se wet begin sien as ‘n manier om vryspraak van hulle sonde te verdien.

Belangrik is om te sien dat die lysie van goeie dinge begin met liefde. As daar liefde in jou lewe is, dan spruit al die ander goeie hoedanighede outomaties voort hieruit.

Is daar liefde in jou lewe? Lewe jy deur die Gees?

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 103 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *