Handelinge 28:11-15

ONDERLINGE HULP.

Handelinge 28:11-15: “Die gelowiges daar het van ons gehoor, en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet en party by die Drie Herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep” (vs.15).

Die Sequoiaboom van Noord Californië, in Afrikaans, Mammoetboom, groei tot 100m hoog. ‘n Merkwaadige eienskap van dié boom is die vlak wortelstelsel: slegs tot 1m onder die grond! Daar is rede vir die vlak wortelstelsel van die reuse boom. Die boom se wortels word gedwing om uit te reik om water te kry vir die geweldige boom. Die boom het gemiddeld 500 gellings water per dag nodig. Die wortels sprei tot ‘n half akker uit en dra die water tot by die spits van die boom.

Die boom se hoogte dra reeds ‘n boodskap: hoë bome word gesien en deur die wind getref. Die Christen met sy lewenswyse van liefde en nederigheid, uit die Here Jesus se krag, word raakgesien, maar die Christen word dikwels teëgestaan. Veral die vlak wortelstelsel leer iets meer oor die Christen. Hy is in hiérdie wêreld vlak gewortel, want sy wortels ryk uit na die hemelse koninkryk. “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie” (1 Johannes 2:15). Hy soek water. Jesus het gesê: “As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink” (Johannes 7:37). Die Christen dors na geestelike water, Jesus se lewe. ‘n Besondere eienskap van die Mammoetbome is dat hulle selde alleen groei. Omdat hulle so hoog is en so ‘n vlak wortelstel het, kan hulle maklik omgewaai word deur die wind. So skryf Pastor Bill, in hierdie kosbare storie, wat Neil Verwey van Japan, vir ons gestuur het. “Sequoia trees seldom stand alone. With shallow roots the wind would easily knock the giant over and completely uproot the tree. That’s why they grow in groups. The roots of Sequoia Trees in the group intertwine, holding one another in place through the storms of life.”

Medegelowiges, die kleingroepe in die kerklewe, geestelike leesstof tot ons beskikking, hou ons as Christene staande. Paulus was ‘n sterk volgeling van Christus, maar selfs hy het gedurig aan ander gelowiges behoefte gehad: “Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tessalonika vertrek…” (2 Timotheus 4:9).

Here, vandag steun ek op U en ook op U kinders in hierdie wêreld, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 123 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *