Johannes 1:1-16

DIS VIR VRA.

Johannes 1:1-16: “.. aan almal wat Hom aangeneem…het Hy die reg gegee, om kinders van God genoem te word” (vs.12).

Tydens die Spaans-Amerikaanse oorlog, was Clara Barton betrokke by Rooikruiswerk in Kuba, vertel Onward die storie. “Col. Theodore Roosevelt came to her desiring to buy some delicacies for the sick and wounded men under his command. His request was refused.” Roosevelt was ongelukkig oor haar houding. Hy het sy manne jammer gekry en hy was bereid om uit eie sak te betaal vir iets wat vir hulle lekker kan wees. “Hoe kan ek sulke goed in die hande kry?” vra hy. “Ek moet iets goeds om te eet vir my siek manne hê.” “Vra net daarvoor, Kolonel,” kry hy die antwoord. “O,” sê hy verras, “maar dan vra ek dit vir my manne.” Alles wat hy wou hê is dadelik aan hom voorsien. Onward sluit die storie af met die opmerking: “You notice that he got them through grace, and not through purchase.”

Hiermee beklemtoon Onward die taal van Christus se evangelie. Wat ons nodig het vir ons geestelike lewe, gee God deur die Heilige Gees in ons en aan ons. Jesus het aan die kruis ten volle betaal vir ons behoeftes en ons hoef nie nou te betaal of dit te probeer verdien nie. Uit die Ou Testament klink die boodskap reeds: “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk” (Jesaja 55:1). In die Nuwe Testament klink Jesus se stem: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang” (Johannes 7:37,38). Die wydheid van God se liefde en rykdom sluit ook ons daaglikse fisiese, finansiële en ander behoeftes in. Jesus sê: “Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in My Naam sal bid, sal Hy vir julle gee” (Johannes 16:23).

Here, vandag vra ek.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 66 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *