Psalm 31:14-16

Austin Higgs

MY TYE IS IN U HAND.

Psalm 31:14-16 sê vir ons die volgende: “Ek hoor dreigemente van baie; dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers!”

Dawid as die psalmdigter verwoord teen ongeveer 1000 jaar voor Christus dieselfde ervaringe as wat baie mense vandag belewe. Koning Dawid kon net sowel hierdie psalm in die jaar 2015 geskrywe het! Hierdie Skrifgedeelte is vandag van toepassing op mense regoor die aardbol.

Die Bybel as God se Woord bevestig dat:
* My tye in Sy hand is, met ander woorde my toekoms is in Sy hand – Psalm 31:16.
* Al my lewensdae was in God se boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is – Psalm 139:16.
* Hy beskerm mense wat aan Hom getrou is – Psalm 31:24.
* God se tydsberekening is ‘n moeilike aspek om te verstaan en sodra die tyd reg is sal Hy Sy beloftes volbring – Handelinge 1:7.

By U, Here, skuil ek. U is my rots en ek vra dat U ter wille van U Naam sal voortgaan om my te lei. U, Heilige en Almagtige God, weet die regte tyd vir alles. U tydsberekening is altyd die beste vir my. Vir my toekoms word op U vertrou in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 61 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *