Johannes 11:1-44

Austin Higgs

INNERLIKE VERDIEPING.

Johannes 11:1-44: “Lasarus se… susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: ‘Here, hy vir wie U lief is, is siek’… Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad … Hy het egter nog twee dae op die plek gebly waar Hy was…” (vs. 3,5,6).

Fellowship News vertel dat die smelter wat kerkklokke giet, sy klok nie dadelik in die kerktoring ophang nie. Hy toets dit eers. “He tries it with the hammer, and beats it on every side, to see if there is a flaw. So when Christ converts a man, He does not at once convey him to heaven, but suffers him to be beaten upon by many temptations and afflictions, and then exalts him to his crown.”

Juis net vanoggend lees ek in my persoonlike, daaglikse Bybelstudie, die verhaal van Lasarus en sy susters in Johannes 11. Jesus toets hulle, verdiep hulle verhouding met Hom en seën hulle wonderlik. So lei Hy ons ook deur beproewings, antwoord nie dadelik ons gebede nie, leer ons waarhede wat ons voorheen nie geken het nie en seën ons in die proses.

Lasarus word siek, maar hulle skrik nie, want hulle weet Jesus is daar en Hy het hulle lief. Hulle laat Hom weet. Hulle het seker verwag dat Jesus dadelik sou kom. Die dae gaan om en Lasarus word sieker. Twee dae na Jesus die boodskap gekry het, sterf Lasarus. Jesus weet dit, want Hy is mens, maar ook alwetende God. Hy sê dit vir Sy dissipels en hulle waarsku Hom teen die gevaar waaraan Hy Hom gaan blootstel. Dit neem vier dae om Betanië te bereik, want toe Jesus daar kom, is Lasarus al vier dae in die graf. Meer as ‘n week het omgegaan vandat hulle Jesus laat weet het, en hulle het geen reaksie gekry nie. Toe Jesus daar kom, verwyt Marta Hom: “Here, as U hier was sou my broer nie gesterf het nie.” Maria hardloop uit na Hom toe, val neer aan Sy voete en verwyt Hom met dieselfde woord: “Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.” Jesus gee ‘n nuwe openbaring van Sy liefde vir hulle: “Jesus het gehuil.” Jesus hef hulle geloofsvlak op: “Ek is die opstanding en die lewe… het Ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?” Vir hulle was alles verby: “Hy ruik al… hy is al vier dae dood.” Hulle beleef Jesus se liefde en krag, soos hulle dit nie sou beleef het, as Jesus dadelik op hull noodroep geantwoord het nie. “‘Lasarus, kom uit,’ roep Jesus. En die oorledene het uitgekom….”

Die Here gebruik ons teëspoede en noodsituasies, die beproewing van ons kennis en vertroue in Hom, as geleenthede om ons eie geestelike lewe te verdiep.

Here, vandag vertrou ek in U liefde en krag in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 127 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *