Markus 15:21 – 32

Austin Higgs

DIE HOOGSTE PRYS.

Markus 15:21-32: “Hulle bring Jesus toe na…Golgota…toe kruisig hulle Hom en verdeel Sy klere onder mekaar ” (vs. 22-24).

In die Alliance Weekly is ‘n beskrywing van die manier waarop die Romeine misdadigers gekruisig het. Die kruis is op die grond neergelê en die man wat gekruisig moes word, word op die kruis vasgedruk en sy hande en voete vasgespyker. Die gat waarin die kruis gesit sou word, is vooraf gegrawe. “Then the cross was carried to the hole and dropped into it. This, of course, drew every nerve and muscle in tension and produced the greatest imaginable suffering”, skryf die Alliance.

Op ‘n dag neem ‘n onderwyseres haar klas jongmeisies om na ‘n staalgravering, volgens ‘n beroemde skildery van die kruisigingstoneel van Jesus en die twee misdadigers, te gaan kyk. Drie kruise lê op die grond en by twee van die kruise stoei en worstel soldate met die twee misdadigers om hulle vasgenael te kry. Op die middelste kruis, lê Jesus, en soos die Alliance dit skilder: “Christ lay down quietly and extended the quivering palms to receive the spikes.” Terwyl die jongmeisies so na die aangrypende toneel staan en kyk, skreeu een skielik geskok: “Het Jesus dan nog gelewe toe Hy gekruisig is? Ek het altyd gedink Hy was reeds dood toe hulle Hom op die kruis vasgespyker het!” Die onderwyseres antwoord, en ek haal weer die Alliance se eie woorde aan: “Yes, He was nailed there alive for you.” The girl, weeping, said: “Then I am His forever.”

Here, vandag oordink ek U groot lyding om vir my sondeskuld te betaal en my vry te koop dankie Here ek loof U in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 102 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *