Efesiërs 2:11-18:

Austin Higgs

WAARIN DIE KRAG IS.

Efesiërs 2:11-18: “Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede…” (vs. 13,14).

Roy McClain vertel hoe ‘n bekende advokaat in een van Suid-Amerika se strate deur ‘n bedelaar genader word vir ‘n aalmoesie. Die advokaat kyk skerp in die ongeskeerde gesig en sê dan: “Ken ek jou nie van iewers af nie?” Die bedelaar antwoord: “Jy behoort. Ek is jou ou klasmaat. Onthou, tweede vloer, Old Main Hall.” “Natuurlik, Sam, verseker onthou ek jou.” Sonder ‘n verdere woord skryf die advokaat ‘n groot tjek vir hom uit. Die storie sê $100, maar dit is baie jare gelede en in ons geldwaarde moes dit ‘n groot bedrag gewees het. “Neem dit,” sê die advokaat. “Ek gee nie om wat met jou gebeur het nie, maar neem hierdie geld en gaan kry vir jou iewers ‘n nuwe begin.” Trane kom in die bedelaar se oë en hy stap na die regte bank toe. In die deur kom hy tot stilstand. Hy kyk na al die netjies geklede tellers en die netjiese kliënte in die rye wat wag om gehelp te word. Dan kyk hy na sy eie vuil toiïngs. Sy moed begewe hom. “Hulle sal dit nie van my aanvaar nie,” dink hy. “Hulle sal dink ek het dit vervals. Ek pas nie hier nie.” Hy draai weg. Die volgende dag loop hy en die advokaat mekaar weer raak. “Wat het nou gebeur, Sam?” roep die advokaat uit. “Wat het jy met my tjek gemaak? Het jy die geld weggedobbel of weggedrink?” Sam trek die tjek uit ‘n binnesak en wys dit vir die advokaat en vertel hom hoekom hy dit nie gewissel het nie. “Kyk, my vriend,” sê die advokaat ernstig. “Wat daardie tjek waarde gee is nie jou voorkoms of klere nie. Dit is my handtekening! Gaan nóú dadelik en wissel daardie tjek.”

Dit is die krag van óns redding en óns nuwe lewe: Jesus se handtekening op die tjek van God se genade – Sy bloed wat Hy aan die kruis gestort het. Die Heilige Gees bring God se vergifnis, die reiniging van Jesus se bloed, en die nuwe geestelike lewe, in ons lewens in, op grond van Jesus se kruisdood. Ons swakheid, ons onreinheid, ons skandes kan dáárdie krag nie kanselleer nie.

Here, vandag vertrou ek in U verdienste, Here dit is my begeerte om altyd in U Gees te wandel, in Jesus Naam. Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 108 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *