Filippense 4:2-9

Austin Higgs

GENOEG.

Filippense 4:2-9: “En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus” (vs.7).

Een aand, na ‘n veeleisende dag, ry die prediker, Charles Haddon Spurgeon, huistoe. Hy voel moeg en bedruk. ‘n Teks kom in sy gedagte: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is” (2 Korinthiërs 12:9). Dadelik dink hy aan homself as ‘n klein vissie in die Teemsrivier, wat bang is hy drink die rivier dalk droog. Dan sê die groot Teems vir hom: “Drink, vissie, drink, ek het genoeg water vir jou.” En Spurgeon dink ook aan ‘n muisie in een van Josef se graansuiers in Egipte en die muisie is bang hy eet dalk al Josef se koring op. Dan kom Josef na hom toe en sê vir hom: “Vreet, muisie, vreet, hier is genoeg koring vir jou.” En ‘n derde gedagte kom in Spurgeon op. Hy sien homself as ‘n man wat teen ‘n hoë berg opklim en dan bang word hy gebruik dalk al die suurstof op, en dan sê die Skepper Self vir hom: “Asem in, man, vul jou longe met suurstof, My suurstof is genoeg vir jou.” Spurgeon vertel dit die Sondag vir sy gemeente en sê dan: “Then, for the first time in my life, I experienced the joyful experience what Abraham must have felt when he fell upon his face and laughed” (Genesis 17:17).

Waarlik, God se genade, dit is Sy onverdiende goedheid, is genoeg vir ons behoeftes. Hy is almagtig, Hy kan ons te hulp kom. Hy kan in ons behoeftes voorsien. Die Heilige Gees maak die beloftes in God se Woord vir ons werklikhede.

Here, vandag rus ek op U krag en grootheid in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 101 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *