Genesis 4:25:

Austin Higgs

TIPES VAN CHRISTUSSE: SET.

Ek wil nie die teologie herhaal, alreeds ontwikkel deur mense wat al boeke hieroor geskryf het nie, en gaan ek dus net kort gedagtes laat oor mense se lewens, wat Christus weerspieël of dalk net die teenoorgestelde doen, maar wat op een of ander wyse ooreenstem met die verhaal van die doel en lewe van Jesus.

Genesis 4:25: “Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad, en sy het ‘n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem, ‘want,’ het sy gesê, ‘God het vir my ‘n ander kind gegee in die plek van Abel omdat Kain hom vermoor het.'”
Genesis 5:3: “Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van ‘n seun, sy beeld, een soos hyself. Adam het hom Set genoem.”

Hier het ons ‘n seun van Adam, wat bestem is om in die register van Jesus opgeneem te word. Ons kan seker iets aan die teks koppel wat sê dat hy net soos sy pa was en daarom het die pa baie van hom gehou – hier staan dan: ‘sy beeld, een soos hyself’. Onthou, Kain is nou weg en Adam is alleen. Dan is dit seker nie so moeilik om te verstaan of om te dink dat Adam baie van Set gehou het nie.

Dis bietjie ‘n groot sprong, maar Adam sien sy seun as die oplossing, teenoor die Vader wat Sy Enigste Seun sien/gee as die oplossing vir die sonde van die mens. Uit hom sal die moederbelofte vervul word en word die moederbelofte deur Jesus dan waar. (Die moederbelofte is die woorde van Genesis 3:15: “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.”)

As Abel dan doodgaan, maar nie die dood kon oorwin soos Jesus nie, dan sal Set die oorwinning bring met sy Seun.

‘n Klomp HIV-pasiënte vra eenkeer vir Moeder Teresa, toe sy daar besoek afgelê het, of die Here hulle nie kan help en iemand stuur wat gebore kan word om die VIGS-lyers te verlos nie. Toe sê sy dat sy dit reeds vir die Here gevra het en die Here het geantwoord dat Hy reeds een gestuur het, maar dat die moeder nie die kind wou gehad het nie en met aborsie van hom ontslae geraak het.

Ek wonder hoe hanteer ons ons kinders. Sien ons hulle as gawes uit God se hand of skryf ons hulle af en gee nie om wat van hulle word nie?

Wat maak jy met jou kind? Wat sien jy in hulle oë?

Ons Vader van genade, gee dat ons ons kinders sien as die grootste gawe wat ‘n ouer ooit kan ontvang. Help ons dat die verantwoordelikheid van ouerskap nie ligtelik opgeneem sal word nie in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 87 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *