Lukas 13:22-30

Liefdesverhouding met Jesus – Lukas 13:22-30
Twee kontrasterende opmerkings oor God het ek al dikwels gehoor, albei afkomstig van ongelowiges. Die eerste klomp sê dat die Here bitter onregverdig is, want Hy laat net party uitgesoekte mense toe in die hemel. Die ander klomp sê presies die teenoorgestelde: dat die Here beslis nie onregverdig is nie, en dat Hy alle gelowige mense toelaat. Maar hulle persepsie van ‘n gelowige is enigeen wat in die een of ander vorm van Godheid glo, soos byvoorbeeld Moslems, Hindoes en Bhuddiste en selfs ook Christene! Albei hierdie sienings is ewe ver van die waarheid af!

Op Jesus se reis na Jerusalem het Hy by elke dorpie aangegaan om mense te leer. Ons moet onthou dat Jesus se wrede teregstelling net om die draai was, en dat Hy presies geweet het wat op Hom wag. As dit ek was, het ek iewers op ‘n hopie gaan sit en huil, maar Jesus het elke oomblik van die tyd gebruik om die Evangelie uit te dra sodat soveel mense as moontlik die boodskap van verlossing sou kon beleef.
Die blye boodskap is nie iets wat eksklusief is vir ‘n paar mense in die kerk nie. Dit is bedoel vir die ganse wêreld, en elke gelowige moet, net soos Jesus destyds, ‘n dringendheid in sy lewe hê om tydig en ontydig hierdie boodskap uit te dra en uit te leef. Dit moet amper by jou ‘n obsessie wees!
Iemand vra vir Jesus of daar maar min mense is wat gered sal word. Dalk het die man gehoop dat Jesus sou sê dat as jy ‘n Jood is, dan het jy outomaties ‘n kaartjie hemel toe. “Nie so maklik nie!” sê Jesus. Hy verduidelik dat baie mense baie hard sal probeer om die saligheid te kry, maar dat hulle dit net eenvoudig nie gaan regkry nie.

“Maar dis mos onregverdig!” sal jy dalk wil protesteer. Nee, dit is beslis nie onregverdig nie: God het sekere voorwaardes gestel vir toegang tot die saligheid, en as jy nie daardie voorwaardes nakom nie, is jy beslis uitgesluit. Sy voorwaardes is baie, baie eenvoudig en maklik. Waarom is dit dan vir so baie mense so verskriklik moeilik om dit na te kom? Ek het ‘n ellelange lys van briefies van mense wat my gevra het hoe ‘n mens ‘n Christen kan word. Ek het al tot vervelens toe die eenvoudige weg na Jesus aan mense verduidelik. Talle van diegene wat vir my die vraag gevra het, het nooit eers terug geantwoord nie. Slegs ‘n klein handjievol het vir my geskryf en opgewonde vertel dat hulle nou kinders van die Here is.

Maar ek sal aanhou en aanhou en aanhou om die boodskap van verlossing te stuur solank as wat dit binne my mag is! Jesus wil nie hê dat een enkele siel verlore gaan nie, en ek ook nie!
Op die vraag wat die man vir Jesus gevra het, het Hy gesê dat baie mense aan die deur gaan klop, maar dat hulle weggewys gaan word. Die groot probleem is dat mense op hulle eie voorwaardes en hulle eie metodes die saligheid wil verwerf. ‘n Mens se beste pogings is net eenvoudig nie goed genoeg vir God se standaarde wat Hy stel nie. Om in die hemel te kom moet jy sondeloos wees. Wys my die mens wat absoluut sondeloos is! Selfs die grootste van die pilare in die geloof, kom soms tot ‘n struikeling, en hulle val dikwels sommer baie hard. Sommige mense gaan sommer bitter ver om hulle paadjie hemel toe oop te veg – pynig hulleself deur hulle met swepe te slaan of selfs te laat kruisig. Party seil kilometers ver op ‘n rougeskaafde, bebloede maag na die een of ander tempel om só hulle toewyding te wys. Alles is verniet! Dit bring jou nêrens! Die poorte van die hemel sal steeds toe wees. “Daar sal julle huil en op julle tande kners”, sê Jesus, wanneer Hy vertel hoedat talle mense weggejaag sal word.
Is God dan onregverdig?

Net in die volgende sinnetjie sê Jesus: “Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit aan die feesmaal in die Koninkryk van God.” Wie is hulle? Uitgesoektes? Bevoorregtes? Voorgetrektes? Joh. 3:16 sê dat God die ewige lewe gee aan diegene wat in Sy Seun, Jesus glo. Punt! “Wie in Hom glo word nie veroordeel nie.” (Joh 3:18).

God se voorwaarde van absolute sondeloosheid vir toegang tot die hemel kan alleen tot reg kom in Jesus wat die volle prys betaal het en die skuld van ons sondes op Hom geneem het. Geloof in Jesus is dus uiteindelik die enigste voorwaarde om toegang tot die hemel te kry. Natuurlik beteken hierdie geloof nie net dat jy glo aan Sy bestaan nie (die duiwel glo dit ook!) Maar geloof in hierdie sin beteken ‘n lewende verhouding met Jesus. Dit beteken dat jy jou volle vertroue onvoorwaardelik op Hom alleen plaas. In enige verhouding is daar respek en liefde en dankbaarheid en diens, en dit behoort ‘n integrale deel van jou verhouding met Jesus ook te wees. As dit nie is nie, dan betwyfel ek jou geloof ten sterkste! Net soos in ‘n liefdesverhouding waar jy jou maat bo alles stel en vir hom of haar enigiets sal doen, so behoort my verhouding met Jesus te wees. Alleen dán kan ek praat van ware geloof!

O Heer, my verhouding met U laat soveel te wense oor. Help my om my liefdesverhouding met U ten volle uit te leef in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 86 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *