Hebreërs 4:1-13

NOU OF NOOIT.

Hebreërs 4:1-13 (Ou Vertaling): “Vandag as julle Sy stem hoor, verhard julle harte nie” (vs. 7).

Een aand, na die aanddiens in ‘n myndistrik in Engeland, gaan praat ‘n fris myner, bekommerd oor sy saligheid, met die prediker, vertel Gospel Herald die storie vir ons. Die prediker probeer hom dadelik help en verduidelik die weg van saligheid aan hom. Hy wys hom in die Bybel, Christus het “gekom om te soek en te red wat verlore was” (Lukas 19:10). Almal wat in Sy kruisdood vertrou, word gered: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Johannes 1:29). Die myner kan dit nie begryp nie; sy hart bly donker. Teen elfuur die aand gee die prediker op en stel voor hulle moet die volgende dag weer bymekaar kom. “No, I won’t leave; it must be settled tonight or never!” haal Gospel Herald hom aan, en vervolg dan: “Hours passed…but as the clock struck three, the light of the glorious Gospel suddenly burst upon him. He saw and believed the glorious fact that the work of Christ on the Cross had satisfied the justice of God on account of his sin, and joy and peace filled his heart.” In die loop van die volgende dag word die dorp geskok deur ‘n harde slag. ‘n Deel van die dak van ‘n myn het ingestort. Gewillige hande werk hard om die puin op te ruim en by die manne wat toegeval het te kom. ‘n Harde kreun laat hulle vinniger werk en hulle bereik die bekeerde myner. “Life was not quite gone, for he was speaking. Eagerly they listened, and the words they caught were these: ‘Thank God it was settled last night.'”

Die ewigheid is ‘n te ernstige, te onvermydelike, te onverwagte saak, dat mens kan waag om die sekerheid van die redding van ‘n mens se siel uit te stel. “Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2 Korinthiërs 6:2).

Here, vandag wil ek oor my ewige heil sekerheid soek, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 114 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *