Markus 10:46-52.

GELOOF IS….

Markus 10:46-52.

Markus vertel vir ons van ‘n insident toe Jesus en die dissipels op pad was na Jerusalem vir daardie verskriklike afspraak wat Jesus moes nakom. Hulle het deur die dorpie Jerigo, nie ver van Jerusalem af nie, gestap. Daar was, soos gewoonlik, ‘n groot skare van mense wat nuuskierig na Jesus kom luister het oor die wonderlike dinge wat Hy gesê het en natuurlik om te sien hoedat Hy mense gesond maak. Op pad uit die dorp uit, klink daar skielik ‘n stem op agter die skare: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” Hy hou aan roep en roep. “Bly stil! Ons kan nie hoor wat Jesus sê nie!”, maak hulle hom stil, maar hy skree net harder: “Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” Jesus gaan staan en Hy draai om. Daar sak ‘n stilte oor die skare toe. “Roep hom nader”, sê Hy vir die mense. Daar gaan ‘n gangetjie oop tot by die lastige vent wat so aanhou skreeu en daar sit hy, ‘n armsalige, blinde bedelaar. Iemand stamp aan hom: “Toe, toe, staan op, Hy roep jou! Nou is jou kans!” Die bedelaar is baie opgewonde: uiteindelik het al sy drome waar geword! Uiteindelik kry hy nou die kans om vir Jesus, die Seun van Dawid te ontmoet. Hy het so baie van Hom gehoor en hy is séker hierdie Man is die langverwagte Messias, die Seun van Dawid waaroor daar in die Skrifte vertel word. Kyk maar na die dinge wat Hy doen… Het die profeet Jesaja nie immers geskryf nie: “Daardie dag sal die dowes kan hoor wat daar in die boek staan en sal die blindes weer kan sien uit die donker, uit die duisternis uit.” (Jesaja 29:18) en “Blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing.” (Jesaja 35:5,6). En die profeet Esegiël het ook gesê: “Ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg: My dienaar Dawid. Hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle ‘n herder wees. Ek, die Here, sal hulle God wees, en My dienaar Dawid sal oor hulle regeer. Ek, die Here, het dit gesê.” (Esegiël 34:23,24). As ‘n mens die Skrifte glo, dan móét hierdie mos die Seun van Dawid wees, want Hy doen presies wat die profete voorspel het. Die bedelaar huppel behoorlik van opgewondenheid.

“Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?”, hoor hy Jesus se sagte stem. “Meester, dat ek kan sien”, is die arme man se dringende pleidooi. As hierdie werklik die langverwagte Seun van Dawid is, dan sál Hy hom mos kan laat sien. “Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered”, hoor hy Jesus sê en skielik sien hy. Hy sien! Hy is nie meer blind nie! Hy spring op en af van opgewondenheid en uitbundige blydskap. Markus vertel vir ons dat die man agter Jesus aangeloop het – hy het vir Jesus gevolg!

Hier is drie dinge wat hierdie verhaal ons vertel oor geloof:

In die eerste plek beteken geloof om onwrikbaar die verwagting te hê dat Jesus ‘n situasie waaroor jy nie beheer het nie, kan verander. Toe Bartimeus, die bedelaar, verneem het dat Jesus daar is, het hy geweet dat hierdie sy enigste kans is om te kan sien, want niemand kon enigiets vir hom doen nie – Jesus is sy enigste hoop. En hy het dit met altwee hande vasgegryp.

In die tweede plek sien ons dat ware geloof enige hindernis kan oorkom. Stel jou voor hoe die arme Bartimeus moes gevoel het – hy hoor sy redding verbygaan in die pad en hier sit hy, ‘n blinde man, hulpeloos, met ‘n woelende, wriemelende massa van mense tussen hom en Jesus. Daar is geen manier dat hy kan sien om sy pad oop te veg tot by Jesus nie. Dit lyk na ‘n totaal onbegonne taak vir hom om by die Messias uit te kom. Maar dit sit hom nie af nie en hy gebruik die enigste wapen tot sy beskikking – sy stem – om Jesus te bereik. As hy hard roep sál die boodskap by Jesus uitkom. Selfs toe die mense hom probeer stilmaak, het dit hom nie afgesit nie en het dit hom net aangespoor om nog harder te roep. En Jesus het gehoor!

In die derde plek sien ons dat geloof ‘n navolging van Jesus beteken. Geloof beteken absoluut niks as jy nie ook ‘n volgeling van Jesus word nie. Om Hom te volg, beteken nie ‘n passiewe sit en oor Hom dink en dalk ‘n bietjie Bybel lees en bid nie, maar dit is ‘n aktiewe skouer-aan-die-wiel saamloop op Jesus se pad. Dit beteken dat jy ‘n medewerker in God se koninkryk word en dat jy aktief iets doen om hierdie koninkryk te help uitbou. Natúúrlik is ons almal nie evangeliste nie, maar daar is baie terreine waar jy jou talente wat God jou gegee het kan uitleef tot eer van Hom. As jy kan pannekoek bak, dan gaan bak jy tot Sy eer en as jy kan vloere skrop, dan doen jy dit om te help om Jesus se koninkryk uit te brei, al beteken dit ook maar net dat jy die kerk se vloere skoonmaak. En as jy die gawe gekry het om te kan praat of skryf, dan mag daar niks in jou pad staan om die Woord van God uit te dra nie.

As jy waarlik glo, dan moet jy vandág nog die besluit neem: volg Jesus met alles wat jy tot jou beskikking het.

NS. So het ek ook geweet dat Jesus my enigste kans is om weer te kon sien, want niemand kon enigiets vir my doen nie – Jesus was my enigste hoop. En ek het dit ook met altwee my hande vasgegryp.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 310 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *