1 Johannes 2:28-3:3.

EKSAMENVREES.
1 Johannes 2:28-3:3.
Ons moes almal die een of ander tyd ‘n eksamen aflê. Op die oomblik is die matrieks hard besig met hulle laaste skooleksamen. ‘n Skrikwekkende ervaring, so ‘n eksamen! Voordat jy die eksamenlokaal binnestap dan sit daar so ‘n vrot kol op jou maag, en dan wonder jy of jy die antwoorde gaan onthou. Vir sommige ouens is dit baie erger as ander, want hulle het nie behoorlik voorberei nie, en nou wonder hulle of die regte vrae in die vraestel sal staan – daardie vrae wat hulle “gespot” het.
En dan maak jy daardie vraestel oop. ‘n Doodse stilte sak oor die lokaal toe, ‘n stilte gelaai met spanning. Iewers sug iemand ‘n wanhopige sug. ‘n Ander een sê saggies: “Yes! Yes!”. Baie jare gelede het ek Grieks probeer leer, en met elke vraestel wat ek oopgemaak het was alles vir my totaal Grieks! Dit maak nie saak hóé hard ek gewerk het nie, ek kon daardie verskrikking van ‘n taal net eenvoudig nie my eie maak nie. Die vraestelle het dan natuurlik vir my glad nie sin gemaak nie, en elke eksamen het ek deurgeworstel met die grootste moeite, en die wete dat ek dit weereens nie gaan slaag nie.
Daar was egter ander vakke waarmee ek geen moeite gehad het nie, soos byvoorbeeld Bybelkunde. Ek het die studies geweldig geniet, en ek het hart en siel daarin gesit, sodat dit deel van my lewe geword het. Wanneer ek die eksamenlokaal binnestap was daar ‘n tikkie onsekerheid – so ‘n bietjie bang vir wat dalk mag wees – maar ek het geweet dat ek my werk ken en dat ek sou slaag, selfs nog voordat ek die vraestel gesien het. Natúúrlik het die onsekerheid in my gemoed gemaal, of die eksaminator regverdig sou wees en nie strikvrae sou vra nie.
Ek en jy staan voor ‘n finale eksamen wat ons eendag moet aflê, dáárdie “eksamen” wat die Groot Regter vir ons opgestel het om te bepaal of ons die toets sou slaag om in die hemel in te gaan. Soos met enige eksamen, is almal bang daarvoor. Maar daar is verskillende grade van bang-wees. Daar is sommige mense wat net hier en daar ‘n vragie “gespot” het vir daardie groot eksamen, en dan hoop hulle dat die regte vrae gevra sou word sodat hulle kan slaag. Vrae wat hulle hoop dat daar sou wees sou insluit: “Het jy darem so af en toe in die kerk gekom?” of “Het jy gebid en Bybel gelees?”. Party mense hoop dat die vraag: “Het jy goed gedoen aan ander” of “Het jy hard gewerk vir die kerk/ diereregte-organisasie/ red die oerwoud-vereniging/ verontregte-vroue-vereniging?” gevra sou word, want dan het hulle ‘n goeie kans om te slaag.
Baie mense is onseker oor hierdie eksamen. Sal die “Eksaminator” regverdig wees? Sou Hy nie dalk strikvrae vra nie? Ek kan die versekering gee dat Hy regverdig sal wees, want daar staan geskrywe: “Aangesien julle weet dat Hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, ‘n kind van God is.” (1 Joh 2:28). En daar is geen strikvrae nie. As jy eerlik kan antwoord dat Jesus jou Verlosser is, dan slaag jy.
Daar is mense wat van kleintyd af reeds voorberei vir daardie groot dag, en wat van die begin af weet dat hulle daardie “eksamen” sou slaag. Daar is ook mense wat slegs ‘n kort tydjie gehad het om voor te berei. Die moordenaar wat saam met Jesus aan die kruis gehang het, het slegs ‘n paar minute gehad om vir sy eksamen voor te berei, maar hy het geslaag! Wanneer die dag aanbreek is daar opgewondenheid daaroor, maar natuurlik is daar ‘n tikkie bang vir die onbekende aan die “ander kant”. Dit is egter nie dieselfde soort bang as die persoon wat die “eksamen” tegemoet gaan met ‘n onsekerheid in die hart nie, want die Woord is propvol wonderlike beloftes vir elkeen wat voorbereid is. Een daarvan kry ons in 1 Johannes 3:2 – “Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God.” Ons het reeds die “eksamen” geslaag, selfs nog voordat ons dit geskryf het. En die wonderlikste van alles is, dat dit nie ons eie toedoen of goedheid is wat ons laat slaag nie, maar God se genade alleen, want Hy het alles gedoen wat nodig was vir ons om te slaag. Ons moet net glo!
Mag jy in die wete leef dat jy reeds die eksamen geslaag het.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 78 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *