1 Johannes 4:7–12.

DIE BRON VAN LIEFDE.

LEES: 1 Johannes 4:7–12.

Hoe beleef jy jou geloofsekerheid? Ek kan die vraag ook anders stel: Hoe beleef jy die sekerheid dat jy die ewige lewe besit? Ek dink mens kan dit in drie gedagtes opsom: Eerstens deur die wete dat jy ‘n kind van God is – dat Hy jou Sy kind gemaak het uit genade. Tweedens deur ‘n intieme persoonlike verhouding met God en derdens deur daardie wonderlike woordjie wat so alles-omvattend is – Liefde.

Die skrywer van hierdie brief bekletoon oor en oor die belangrikheid van liefde. Op menige kanselkleed in kerke regoor die land lees jy: “God is Liede”. ‘n Mens kan dit nie genoeg vir mekaar sê nie. In hierdie gedeelte vra die skrywer weereens dat ons mekaar moet liefhê, en vir ‘n kind van God behoort dit natuurlik te kom, want as jy daardie intieme persoonlike verhouding met God het, dan behoort Sy liefde uit jou te straal, want God is immers die bron van liefde! Met Jesus as die Model vir hoe ons prakties ons liefde kan uitleef, en die Heilige Gees as ons Begeleier is dit moontlik om om liefde waarlik te kan uitleef.

Prakties het ons so ‘n ietsie van liefde beleef tydens een van ons Gemeentevergaderings. Ek was werklik bekommerd oor hierdie vergadering, want voor die tyd het verskeie persone gal gebraak oor probleme en selfs oor sekere persone in die gemeente, en ek het verwag dat daar lelike dinge gesê sou word. Dit het egter nooit gebeur nie, en God het in Sy groot liefde die monde gesnoer van enige persoon wat afbrekende dinge wou sê. Hoe wonderlik was dit nie om te beleef dat die probleme wat ons in die gemeente beleef op ‘n positiewe manier behandel is. Daar is entoesiasme om die probleme positief op te los. My gebed vanoggend is waarlik dat elke negatiewe persoon in ons gemeente (en ook in joune) die ware liefde van God sal ervaar – daardie liefde wat die negatiewe in ‘n entoesiastiese positiewe sal omskep. Laat ons dan skouer aan die wiel sit en met liefde in die hart aan die werk spring! Waar kerke regdeur die land besig is om leeg te loop – het dit nie dalk tyd geword om intensief evangelisasiewerk te begin doen, en sodoende die liefde van God uit te dra nie? Dit is mos nie net die predikant en die ouderling se werk nie! Elkeen wat die liefde van God ondervind het, behoort ‘n evangelis op sy eie manier te wees.

Hier is nou ‘n uittreksel uit Die Bybellennium oor vanoggend se Skrifgedeelte:

Ware liefde kom nie sommer uit die mens self op nie. God maak liefde wakker deur Sy liefdesbetoning. Vergifnis van ons sonde is die resultaat van God se groot liefde.

Johannes redeneer in 4:11–12 só verstaanbaar. As ons enigsins begryp wat dit God gekos het om as uiting van Sy liefde Sy Enigste te gegee het as liefdesoffer, dan sal ons spontane antwoord wees om mekaar ook lief te hê. Die ware liefdesbetoon van gelowiges maak hulle daarvan bewus dat God by hulle inwoon. Só word God se inwoning sigbaar. As God se inwoning sigbaar word deur die onderlinge liefdesbetoning, het God se liefde Sy doel volkome bereik.

Kom ons gaan leef hierdie wonderlike liefde dan vandag prakties positief uit.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 91 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *