2 Korinthiërs 3:18

TIPES VAN CHRISTUSSE: JY.

2 Korinthiërs 3:18: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Ek wil graag afsluit met die paar mense wat ek in die Woord wil sien as tipes van Christusse. Daar is nog meer en daar is mense wat sê daar is net twee, naamlik: Elia en Moses, maar ons dink mos maar saam en ons kan mos van mekaar verskil. Ons moet net nie verskil oor ons opdrag om die evangelie aan ander te bring nie en verder ook dat ons nie sal ophou om ‘n Christus vir iemand te wees nie. Ek bedoel nie daardeur om te dink jy kan iemand se sondes vergewe en dat jy vir hulle kan sterf en dat dit voldoende sal wees nie, maar dat jy Sy liefde en omgee sal toon teenoor jou medemens. Die hulp en ondersteuning sal gee waar dit gevra word en dat jou gewillige oor of vertroostende skouer iemand se gemoed sal kalmeer. Dat jy sal waak en bid vir iemand anders. Dat jy ‘n ekstra kilometer sal loop waar iemand dit van jou vra.

Word dan die een wat wil help en wil liefde bewys deur woord en daad – om Christus vir iemand te word.

Die teks wat ek hier noem vra van ons iets: dat ons sal toelaat dat die Gees ons verander, dat ons die beeld van Jesus sal uitstraal.

Ek wil nog twee verse noem, naamlik:

Romeine 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

2 Korinthiërs 5:16-17: “Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.”

As ons so vir ons naaste wil leef, sal ons ook geskiedenis maak en sal ons ‘n handige gereedskapstuk word om die werk van die Here op aarde voort te sit.

O Heilige Gees, ek gee myself vandag as gewillige offer om beskikbaar te word om die werk van Jesus voort te sit. Help ons om nie af te sluit met: Maar moet dit nie te ‘n groot werk maak nie. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 84 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *