2 Korinthiërs 7:

VRIENDE EN VRIENDSKAP.

2 Korinthiërs 7:1 leer ons: “Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreining, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy.”

Paulus skryf in 2 Korinthiërs 6:16 dat ons liggaam die tempel is van die Lewende God omdat dit die Heilige Gees huisves. Die beloftes waarna Paulus verwys in die Skrifgedeelte supra vind ons in 2 Korinthiërs 6:17-18 wat aandui dat God ons aangeneem het, Hy is ons Vader en ons is Sy seuns en dogters.

Dit is interessant dat Paulus, Petrus, Johannes en Judas die woord “vriende” met “geliefdes” vervang. In hierdie konteks verwys die geliefdes na hulle geloofsgenote. Alle Christene is geloofsgenote (HAT). Jakobus verwys weer na vriende as sy broers.

2 Petrus 3:14 leer ons: “Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom te lewe.

1 Johannes 4:7 leer ons: “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God.”

Dit word as korrek aanvaar indien jy jou medevriende in Jesus sien as broers en susters in die geloof.

In Job 34:8 sien ons dat Job dieselfde gedoen het as Jesus deur vriende te maak met hulle wat onreg doen en met die goddeloses – Mattheus 5:43-48.

Jesus Christus as die Seun van God noem ons Sy vriende – Lukas 12:14 en Johannes 15:15. Omdat ons Jesus se vriende is, sal ons Sy vriendskap respekteer en doen wat Hy ons beveel het in Mattheus 28:19-20 om dissipels van alle mense te maak. Christus is ons lewe en indien ons doen wat Hy verlang, sal ons in die toekoms in Sy heerlikheid deel – Kolossense 3:4.

Ek spreek die hoop uit dat jy as die leser van hierdie boodskap rakende vriende en vriendskap sal beskou as ‘n aansporing asook ‘n uitdaging om baie vriende vir Jesus te maak. Omring jy jouself met goeie vriende? Is jy deurentyd daarop gefokus om maniere te vind om ‘n beter vriend te wees? Bevriend jy mense en bewys jy liefde aan hulle wat jy geensins as vriende wil hê nie?

Here, dankie dat U Heilige Gees my lei om vriende vir U te maak. Sonder U leiding kan ek dit nie vermag nie. Ek lief U daarvoor in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 92 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *