Handelinge 1:4-9:

KOMPOSISIE HERSKEP.

Handelinge 1:4-9: “… julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…” (vs. 8).

Jare gelede het ‘n musiekgroep, genoem New Friends of Music, die groot komponis, Johan Sebastian Bach se meesterwerk, wat as Musical Masterpieces roem verkry het, in die stadsaal van New York, aangebied. ‘n Interessante storie lê agter hierdie komposisie van Bach, vertel Paul Lee Tan in sy Encyclopedia of 7 700 Illustrations wat Neil Verwey van die Japansending vir my gestuur het. “Frederick the Great of Prussia was intensely interested in music,” begin die storie. In verskillende vertrekke van sy paleis het hy verskillende musiekinstrumente gehad, wat hy vaardig kon bespeel. Maar: “It was his ambition to compose something in the style of the master Bach.” Hy het hard probeer en toe wys hy op ‘n dag sy komposisie vir sy vriend Johan Sebastian Bach. “Tactfully the famous composer examined the faulty composision, and then set to work remodeling it.” Die gevolg was dat Bach op die beroerde komposisiebasis van sy monarg, die latere gewilde Musical Masterpieces gekomponeer het. Nou sê die skrywer van die storie: “Touched by the skill of the master, the work of Fredirick the amateur became worthwile music”.

Dit gebeur met ons in ons geestelike lewe. Ons mislukkende, menslike, vleeslike poging om vir God te lewe en hemelse musiek met ons lewensgedrag uit te dra, word deur die Heilige Gees geherkomponeer en iets van Jesus se eie lewe, in óns lewe, kom na vore. Die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag was Jesus se groot belofte aan Sy struikelende dissipels. “…en wanneer die Vader in My Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Johannes 14:26). Selfs toe Jesus by hulle teenwoordig was, het hulle gefaal. Herhaaldelik moes Jesus hulle op hulle foute wys. Met Jesus se kruisiging het hulle in Getsemané gelê en slaap, in plaas van te bid en te waak. Judas het Jesus verraai. Petrus het Hom verloën. Johannes en Jakobus wou geëerd links en regs van Sy troon sit. Al die dissipels het gevlug en Hom in die steek gelaat toe Hy voor Sy kruisiging deur die Jode gevang is. En toe, tien dae na Jesus se hemelvaart, is die Heilige Gees op die 120 volgelinge van Jesus in die bo-vertrek uitgestort. “Almal is met die Heilige Gees vervul… (Handelinge 2:4) …onder leiding van die Heilige Gees spreek Petrus die mense toe… (vs. 14) ….3 000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg” (vs. 41). Die volgelinge van Jesus se lewens het nou vir God se koninkryk ‘n krag geword. Jaarliks hou ons as kerk vir 10 dae na Hemelvaartsdag ons Pinksterdienste, omdat ons weet ons het die Heilige Gees in ons lewens nodig. “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar…maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie” (Galasiërs 5:16-18).

Here, vandag bid ek vir die volheid van U Heilige Gees in my hart, om U met oorwinning te kan dien, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 83 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *