Jakobus 4:4-5

VRIENDE EN VRIENDSKAP.

Jakobus 4:4-5 leer ons soos volg: “Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is. Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die Gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir Homself wil hê?”

God, ons hemelse Vader, het Sy Woord in ‘n boek, die Bybel, vir ons gegee. Die Bybel bevat al die waarhede wat ons as God se kinders nodig het. Ons vind dat die Bybel ons vertel en leer dat liefde en deug in vriendskap nie verander nie. Vriendskap tussen mense wat deur God se Heilige Gees geïnspireer word, hou vir ewig.

Die twee beste voorbeelde van vriende, wat ‘n bonatuurlike vriendskap belewe het, word gevind in:
* 1 Samuel 19:1-8 en 1 Samuel 20 – tussen Dawid en Jonatan.
* Daniël 1 en 3 – tussen Daniël en sy drie vriende.

God verlang om met elk van Sy kinders ‘n lewende, persoonlike en intieme verhouding te hê. Hy verlang om direk met ons te praat soos ‘n man met sy vriend – in Eksodus 33:11 praat Hy direk met Moses en Hy wil dit vandag nog steeds met ons doen.

Omdat die mens ver van Hom af verwyder was, stuur Hy Sy enigste Seun om versoening te bewerkstellig. Jesus Christus lê Sy lewe af vir Sy vriende – Johannes 15:13. Hy noem ons Sy vriende in Lukas 12:4 en Johannes 15:15. Jesus maak alles wat Hy van die Vader gehoor het, deur Sy Woord, die Bybel, aan ons bekend – Johannes 15:15.

Jesus Christus het vir ons Sy Heilige Gees gegee as gawe om Sy getuies te wees tot in die uithoeke van die wêreld – Handelinge 1:8. Ons moenie op ‘n afstand staan en gade slaan nie – Lukas 23:49. Sonder die Heilige Gees se inspraak in ons lewens kan ons nie volhoubare vriendskappe met ons medemense sluit nie. Uit ondervinding kan ek bevestig dat daar ‘n hele aantal opregte vriende van my die aarde bewandel waarvoor ek God baie dankbaar is.

Hemelse Vader, omdat ek aan U toevertrou is, het ek geen vrees vir die toekoms nie. My lewe is in U hande. Maak my soos U my wil hê IN Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 88 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *