Jeremia 18:17

RUG.

Jeremia 18:17: “Soos die oostewind sal Ek My volk voor die vyand uit verdryf; die dag as die ramp hulle tref, sal Ek My rug na hulle toe draai en hulle nie raaksien nie.”
EN
Sefanja 1:6: “…dié wat die rug vir die Here draai, na Sy wil nie vra nie en Hom nie raadpleeg nie.”

In beide hierdie dele gaan dit oor die rug wat gedraai word op iemand om daardeur ‘n boodskap oor te dra van verhouding breek of dat jy niks meer met die persoon, op wie jou jou rug keer, te doen te wil hê nie.

In die eerste teksdeel draai die Here Sy rug op die volk wat teen Hom oortree en in die tweede teksdeel draai die mens sy rug op die Here, om dan aan te toon dat hulle God nie aanvaar om hulle op te pas en te versorg nie. Dis teen hulle wat Hy dan Sy hand gaan uitsteek om hulle te verwoes.

Nou kom ons kyk dan gewoon net na wat hier gebeur: Dis mense wat tweede gaan kom omdat die Here Sy rug op hulle keer, maar ook mense wat tweede kom omdat hulle hul rug op die Here keer.

Hoe moet ons dit verstaan? Dit beteken maar net dat ons nie ons rug op God moet draai nie – ons moet Hom nie eenkant los nie, ons moet nie probeer om Hom teen te gaan nie.

Hebreërs 10:31: “Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.”

In Jesaja 55:6: “Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.”

Want daar gaan ‘n dag kom wat die Here Sy rug sal draai en die oordeel sal wees op elkeen wat Hom nie bely en erken nie. En hierdie oordeel sal vreeslik wees en daar sal ‘n geween wees en jy sal hoor hoe kners die mense op hulle tande.

Weereens gaan dit net oor jou verhouding met jou Skepper. Dit gaan oor niks anders as wat maak jy as jy alleen met jouself is? Wat maak jy as jy in jou binnekamer kom en die Here die enigste is wat weet wat in jou gedagtes aangaan? Dit gaan nie daarom om met die Here te veg en kwaad te wees nie, want dit verstaan die Here. Dit gaan daaroor om niks met Hom te doen te wil hê nie, nie te weet hoe afhanklik mens van God is nie.

Vader, ek weet U weet hoe ek voel, wat ek glo en hoe ek dink. Gee dat elkeen wat hier lees nooit by die dag sal kom dat een van ons geliefdes hulle rug op God sal draai nie. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 76 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *