Jesaja 30:21

Die Weg (1) – Regs of links?

……. wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” – Jesaja 30:21.

‘n Mens kom dikwels voor moeilike beslissings te staan. Ek kan dit my goed voorstel dat jy dan “regs of … links wil gaan“. Die keuse waarvan hiér ter sprake is om “regs of links” te gaan, volg nie uit ‘n kwessie van onsekerheid nie. Jy wéét wat die regte weg is. Jy weet dit immers baie goed. Jy weet wat jou te doen staan : jy moet daardie brief skryf; jy moet die verhouding beëindig; jy moet die offer bring; jy moet jou skuld betaal; jy moet die saak met jou medemens gaan regmaak…. Maar …. jy  kom nie sover om dit te doen nie. Dit is te veel gevra. Om dit meer presies te stel: dit vra ‘n groot selfopoffering. Nou soek jy ‘n uitweg na “regs of links”. Die mensehart is arglistig. Jy sal jou nie so maklik laat vang nie. Jy soek ‘n uitweg, ‘n kompromis. Jy sê nie “ja” of “nee” nie. Jy probeer om dit te omseil. Jy probeer om (soos die esel van Bileam) uit God se pad te bly. Daarom gaan jy óf regs óf links.

Die feit van die saak is dat jy jou in ‘n gehoorsaamheidskrisis bevind. Om gehoorsaam te wees aan die Woord van God. Dit gaan egter veel dieper: dit word vir jou ‘n geloofskrisis. Dit is die oomblik van beslissing: jy moet besluit of jy soveel vertroue in die liefde en leiding van God het dat jy die besondere moeilike pad reguit vorentoe” met Hom sal aandurf.

Dit sou treurig wees as hierdie jaar vir ons ‘n jaar moet word van “regs of links”.  Maak nie saak op watter uitweg, “regs” of “links”, jy gaan besluit nie. Want beide sal ‘n fout wees. Albei is ‘n ompad en ‘n misstap en hou groot gevaar in. Dit is soos om op ‘n smal paadjie oor die bergkranse te loop. Jy kan jouself nie veroorloof om na regs of na links uit te wyk nie, want dan stort jy in die afgrond af.

“Here hou U my hande vas sodat ek nie in die afgrond afstort nie”.

(Word vervolg)

Ds Gabe van Duinen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 114 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *