Lukas 9:1

GESAG.

Efesiërs 6:12 leer ons soos volg: “Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.”

In Lukas 9:1 sien ons dat Jesus aan Sy dissipels mag en gesag gegee het om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. Ons as kinders van God is ook dissipels van Hom. Jesus se opdrag in Matteus 28:19 is om na al die nasies te gaan en mense Sy dissipels te maak. Omdat Jesus alle mag in die hemel en op aarde het, sal Hy mos Sy mag in ons, as Sy dissipels, belê sodat ons vir Hom kan werk. Hy sal ons deur Sy Heilige Gees bekwaam maak. Alhoewel dit nie altyd maanskyn en rose is om God te dien nie, is dit baie lekker om Hom te dien.

Die Bybel as God se Woord leer ons dat ons as Sy dissipels die volgende belonings ontvang:
* Hy les ons dors en gee die goeie in oorvloed – Psalm 107:9 en Johannes 6:35;
* Hy beskerm ons – Psalm 125:1-2;
* Ons is voorspoedig – Josua 1:8 en Jesaja 9:6;
* Ons is Sy eiendom en die Heilige Gees is in ons harte gegee – 2 Korinthiërs 1:22 en Galasiërs 4:6;
* Ons is God se erfgename – Galasiërs 4:7;
* Elkeen sal ontvang volgens wat hy op aarde gedoen het – 2 Korinthiërs 5:10;
* Hy seën ons met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is – Efesiërs 1:3;
* Hy beloon ons as ons iets goeds gedoen het – Efesiërs 6:8;
* God gee Sy wette in ons harte – Hebreërs 10:16;
* Aan ons sondes en oortredings dink God nooit meer nie – Hebreërs 10:17;
* Ons harte word deur Sy genade versterk – Hebreërs 13:9;
* Hy sorg dat ons as Sy dienaars vrede het – Psalm 35:27; Jesaja 9:6; Jesaja 32:17; Jesaja 57:19; Johannes 14:27; Johannes 16:33; Romeine 5:1; Romeine 15:33; Efesiërs 2:14 en Hebreërs 12:14;
* Hy gee ons mag en gesag oor die nasies – Openbaring 2:26;
* Daar is geen veroordeling vir ons wat in Jesus Christus is nie – Johannes 3:18 en Romeine 8:1;
* Hy gee vir ons die ewige lewe – Johannes 3:15 en
* As oorwinnaars sal Hy ons die morestêr gee – Openbaring 2:28

Mattheus 6:33 leer ons verder: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” Binne God se wil vir ons is daar net sukses – Spreuke 16:3. Vandag is daar ‘n nuwe geslag mense wat Jesus Christus navolg en hulle is blind vir mensgemaakte verskille soos volksverwantskap, geslag of sosiale status – Galasiërs 3:28. Ons identiteit is in Jesus Christus en daarom gaan ons lewens nou oor Hom in Wie ons al ons vrede en veiligheid vind.

Dankie, Hemelse Vader, dat ons Here Jesus Christus se genade by ons gees is en ons voed om U werk te verrig (Galasiërs 6:18) en dankie vir al die belonings wat ons ontvang in Jesus se Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 56 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *