2 Samuel 22:20

DIE SKOONHEID VAN VERBRANDE STENE.

Kan teruggevalle Christene (burnt stones) of Christene wat afvallig geword het terugkeer (kom) na die kerk van Jesus Christus en iets beteken vir die Koninkryk? Kom ons kyk wat sê God se Woord daarvan.

Bybelgesproke is die syfer 8 die simboliek van ‘n nuwe begin en geopende deure. Dit was met 8 mense dat God na die vloed alles nuut begin het. Dit was op die 8ste dag dat die Hebreeuse seuns besny is om die verbond met God te simbioliseer. Die no 8, soos dit voorkom in die Hebreeus, lyk eintelik soos ‘n deur of ‘n deurgang, ‘n weg in.

2 Samuel 22:20: “En Hy het my uitgelei in die ruimte, Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.”
Psalm 18:20: “En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.”
In altwee die skrifte kan daar gesien word dat daar verwys word na ‘in die ruimte’, met ander woorde, Hy het my/ons uitgebring in ‘n groter plek/onbeperkte ruimte. Hy het my gered, want Hy was tevrede met my/ons. Dit wat ons/ek voorheen gehad het, God gee ons ‘n groot spasie/ruimte om te herstel, gerestoureer te word deur Sy Heilige Gees.

Psalm 31:8-9: “Ek wil juig en bly wees in U goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan.”
Dit sal ‘n plek wees van seëninge en vryheid en soos dit voorkom, ‘n plek van herstel, God se plek in Sy teenwoordigheid (God se ruimte).

Job 36:16: “So lok Hy u dan ook uit die mond van die nood na ‘n onbeperkte ruimte en na die behaaglikheid van u tafel wat vol is van vetspys.”
Hy haal ons uit ons noodsituasie en plaas ons in ‘n onbeperkte ruimte waar nie sondige, moeilike toestande of versoekings is nie, waar ons sal ondervind meer as wat ons met ons oë kan sien, met ons ore kan hoor en wat ons verstand kan verstaan – Die bonatuurlike werking van God deur Jesus Christus.

1 Korinthiërs 2:9: “…maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.”

Waar vorige pogings om God te dien, om in geloof te stap, nie geslaag het nie, sal God ‘n vars geleentheid skep om jou/ons begeertes van die hart te volbring. Een van die fantastieste eienskappe van God is dat Hy in Sy groot hart die God van menige geleenthede is, soos Petrus wat die Here drie keer verloën het in een nag, vergifnis ontvang het en weer in die Apostoliese bediening gestel is en op Pinksterdag die evangelie verkondig het en die goeie nuus gepreek het, wat die gevolg gehad het dat 3000 mense tot bekering gekom het en die vroeë kerk ontstaan het – God kan ons/jy/ek ook so gebruik. Prys die Here, Hy gee ons oorvloedige geleenthede, ons moet net die stap in geloof neem en dit moet ook jou hartsbegeerte wees.

As jy terugkeer, jou foute en sonde erken en op God vertrou, sal jy ook soos die Hebreërs van ouds, toe hulle uit Egipte getrek en op droë grond deur die Rooisee geloop het, deur die wonderwerkende krag van God ook ‘n Gilgal-ervaring beleef. Maar so het hulle voor reuse te staan gekom en God nie geglo en vertrou vir die beloofde land nie. Veertig jaar later het die jonger geslag ‘n soortgelyke wonderwerk beleef toe hulle die Jordaanrivier oorgegaan het. God het hulle by Gilgal laat bly. Gilgal in Hebreeus beteken ‘n sirkel of ‘n wiel en vir hulle het dit beteken hulle het die volle sirkel geleef en dat hulle ‘n tweede kans gegun is.

Soms word ons ook met reuse/probleme gekonfonteer. Dan moet ons geloof in God hê om sodoende ook die volle sirkel van lewe te ervaar, die belofte van beter geleenthede. God se Goddelike werkende krag moet te alle tye onthou word, sodat almal kan sien ons dien ‘n almagtige God, dat Hy ook die pyn en die seer van die verlede kan wegrol, wegvat.

Josua 5:9: “Die Here het vir Josua gesê: ‘Vandag het Ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus.’ Josua het die plek toe Gilgal genoem.”
Amplified – “And the Lord said to Joshua: ‘This day have I rolled away the reproach of Egypt from you. So that the name of the place is called Gilgal (rolling) to this day.'”

Daar sal nog baie deur God ook by ‘n Gilgal gebring word, ‘n plek van vars, nuwe geleenthede waar die verlede se swakheid omskep word in vrede, vreugde en voorspoed, of jy die oorsaak was of ander mense, sal God Sy krag van verlossing, liefde en Sy doel in ons lewens tentoonstel. Toe Esra en Nehemia in Jerusalem gekom het om die stad se mure te herbou, is hulle ook gespot en is daar van hulle geskinder. Dit is ‘n duidelik prent van die Goddelike mag van God om mense wat bekend was met faal en vernietiging en nou is Sy tydsberekening ook om ons as lewendige stene terug te bou in Sy geestelike huis om offergawes van lof en aanbidding aan Hom te bring.

God wil nou ook Sy bonatuurlikke krag openbaar en Sy verlossende doel om Sy medelye aan ons te bewys. Sal daar nog vyande, reuse en gevegte in ons lewens wees? Verseker ja, maar so leer ons om in groter intimiteit met God te groei en ‘n groter afhanklikheid van God en ‘n groter hartskennis dat Jesus werklik gekom het om ons ‘n oorvloedige lewe te gee. Net soos die merke aan Sy hande ‘n ewige herinnering van Sy groot liefde vir ons toe ons ook deur die vuur geskroei was, sal ‘n getuienis wees van God se bonatuurlikke verlossingsliefde in ons lewens.

Vader in die hemel, dankie dat U deur genade deur Jesus se bloed vir ons die geleentheid geskep het om weer teruggebou te word in die muur wat U vir ons beplan het, die muur van oorwinning in die beloofde land. Dankie vir U Woord wat lewend geword het en weer in ons kom woon het deur U Heilige Gees. Laat ons die getuienis wees van U wonderwerkende, magtige krag, die Goddelike krag. Dit vra en sê ek in die wonderlike Naam van U Seun, Jesus. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 109 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *