Tim 6:12 NAV

Gryp na die lewe

“In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal” – 1 Tim 6:12 NAV.

In die 1953-vertaling van die Bybel word dit vertaal met: “gryp na die ewige lewe”. Watter moeilike begrip en opdrag is dit nie vir ons sterflike, wêreldgebonde mense nie? Hoe kan ons die ewige lewe as prys behaal of “daarna gryp”?

Opgesluit in hierdie woorde lê egter die hele openbaring van God en die basis van ons bestaan. Paulus praat hier van die kinders van God, soos wat die Here Jesus dit reeds vroeër self gestel het: “maar dié wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood …Hulle is kinders van God” (Luk 20:35-36). Dit is die mense wat wegvlug van die sonde en hulle hoop alleen op God plaas. Hulle wat gelowige wag op die koms van die Here Jesus. Hulle wat hulself verloën, hul kruis opneem en Jesus volg (Mat 16:24). Hulle is geroep tot die ewige lewe.

In hierdie teks word die hele evangelie saamgevat: die beloftes en die verbond van God met die mens, die genade van God, en die menslike verantwoordelikheid teenoor God kom in hierdie een sin na vore.

Gryp na die ewige lewe!

Wanneer jy as mens elke dag met die Woord van God saamleef, kan jy jou nie hiervan losmaak nie. Die Woord van God dwing jou en plaas die drang na die ewige lewe in jou. Waarna jy moet gryp is ‘n lewe wat uit genade, deur Jesus Christus, aan jou geskenk is.

Gryp na die ewige lewe – want jy kán! Christus Jesus het dit vir jou bewerk.

Gryp na die ewige lewe – want jy mág! God het jou daartoe geroep en Hy doen dit elke dag wanneer jy jou Bybel lees en die Woord oordink.

Gryp na die ewige lewe, want jy moet! Hulle wat die goeie stryd van die geloof gestry en oorwin het, hulle sal die saligheid van die ewige lewe ontvang (Openbaring 21:4-8 NAV):

“Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.” Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. “Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.”

-dw – (Met aanhaling uit Avondzegen – Ds W Schouten en Ds S de Vries).

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 73 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *