Filippense 2:3

Neville Turley

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Filippense 2:3

Die raad wat Paulus aan die Filippense gee, is nie iets waarmee Abimelek, een van Jerubbaäl (Gideon) se sewentig seuns mee sou saamstem nie. Abimelek (Rigters 9) was baie ambisieus en vasbeslote om te regeer. Hy het al sy broers doodgemaak, behalwe sy jongste broer, Jotam, wat weggekruip het.

Toe Jotam hoor dat die leiers van Sigem vir Abimelek koning gemaak het, het hy vir hulle ‘n gelykenis vertel: “Die bome wou ‘n koning hê. Hulle het toe die olyfboom genader, maar hy het geweier op grond van die feit dat hy dan nie meer olie sal kan produseer om tot eer van God te gebruik nie. Toe vra hulle die vyeboom wat ook geweier het. Hy wou voortgaan om sy lekker, soet vrugte te dra. Die wingerd het ook geweier om koning te word want dan sou daar nie meer wyn wees wat mense bly maak nie. Die bome het toe die doringbos koning gemaak.”

Doringbosse beskerm nie mense teen die son nie. Hulle droog uit en is dan ‘n brandgevaar wat alles rondom hulle kan vernietig.

Die gelykenis wat Jotam vertel het, was ‘n waarskuwing vir die mense van Sigem. Die feit dat hulle Abimelek koning gemaak het, sou hulle nie beskerm nie, maar uiteindelik tot hulle val en vernietiging lei. Jotam was doodreg. Abimelek het vir net drie jaar regeer. Terwyl Jotam en sy leër besig was om ‘n rebellie te onderdruk, wou hulle ‘n toring in ‘n stad bestorm. ‘n Vrou wat bo in die toring was, het ‘n maalklip op sy kop gegooi en sy kopbeen verbrysel.

Abimelek het geweet dat hy dodelik gewond is en het sy wapendraer gevra om hom met sy swaard dood te maak “want”, het hy gesê: “Hulle moenie van my kan sê ‘n vrou het my doodgemaak nie!”

Paulus het netsoos Abimelek ‘n woeste lewe gelei en hy is na alle waarskynlikheid onthoof. Hy is egter nooit deur selfsug of eersug gedryf nie, maar eerder deur sy lewe vir Christus en sy passie om Hom te dien. Aan die einde van sy lewe kon Paulus sê: ” Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.” (2 Timoteus 4:7-8)

Mag dit ook ons bestemming wees

Gebed: Vader, lei en onderhou ons sodat ons aan die einde van ons lewenspad ons by Jesus Christus, ons Here, sal bevind. Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 99 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *